Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Mis saab Ühendkuningriigis viibivatest erasmuslastest leppeta Brexiti korral?

Arvestades suurenevat võimalust, et Ühendkuningriik lahkub 30. märtsil Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta, võttis Euroopa Komisjon vastu Erasmus+ programmi puudutavad erandolukorra ettepanekud.

30. märtsil on Erasmus+ programmiga Ühendkuningriigis 14 000 õpirändes inimest (sh üliõpilased, praktikandid, kutseharidustöötajad, noored õppurid ja haridustöötajad) ja 27 liikmesriigis 7000 Ühendkuningriigi erasmuslast.

Kokkuleppeta stsenaariumi korral ei saaks need rändes viibijad oma Erasmuse perioodi läbida ning nad ei pruugi enam toetust saada. Ettepaneku eesmärk on olukord lahendada, tagades praegu Erasmus+ programmis osalevatele inimestele sellise stsenaariumi korral võimaluse oma õpingud lõpule viia ja saada jätkuvalt ettenähtud rahalisi vahendeid või toetusi.

Euroopa Komisjon teeb Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tihedat koostööd, nii et kavandatud õigusaktid võetaks vastu ja jõustuksid enne 29. märtsi 2019. Samuti rõhutab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et on oluline, et delegeeritud õigusaktid jõustuksid võimalikult kiirelt.

Lisaks on avaldatud korduma kippuvate küsimuste leht, kus on täpsemalt välja toodud, kuidas mainitud ettepanekud erandolukorras Erasmus+ programmi puhul käivituksid.

Viimased uudised