Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noorsootöö toetab noori tööotsijaid

Tallinn, Kiviõli ja Võru arutavad arenguprogrammi avaseminaril, kuidas kasutada noorsootöö võimalusi noorte tööotsijate toetamisel ja kaasamisel.
Korraldaja Ivica Mägi sõnul soovitakse teisipäeval toimuva, noorte tööotsijate kaasamise arenguprogrammi avaseminariga leida ja näha võimalusi, kuidas noorsootöö saab toetada noori tööotsijaid. „Seminarilt saadud ideed aitavad omavalitsustel välja töötada konkreetse plaani ja toetada olemasolevat võrgustikku, et ka noored tööotsijad oleksid igas piirkonnas noorsootöösse kaasatud. Seeläbi paraneb nende konkurentsivõime tööturul“, lisas Mägi.
Seminari viivad läbi koolitajad Ülly Enn, Kristi Jüristo ja Margus-Tarmo Pihlakas.
Noorte tööotsijate kaasamise avaseminar „Õnne sepad“ toimub teisipäeval, 19. aprillil algusega kell 10.30 Jäneda mõisas. Seminaril osalevad 40 Tallinna, Võru ja Kiviõli omavalitsuse esindajat, noorsootöötajat, õpetajat ja koolijuhti ning Töötukassa esindajad.
Poliitikauuringute keskuse Praxis andmetel oli eelmisel aastal Eestis keskmiselt 23 400 töötut 15–24-aastast noort. Seejuures on hüppeliselt kasvanud just nende noorte osakaal, kes ei osale ei haridussüsteemis ega ole hõivatud tööturul. Noorte töötuse määraga 32,9% kuulub Eesti Euroopa viie kõrgeima noorte tööpuuudusega riigi hulka.
Avaseminar juhatab sisse kohalike omavalitsuste poolteist aastat kestva arenguprogrammi, mis suurendab läbi koolitus- ja arendustegevuste noorsootöö ja noortega töötavate inimeste võrgustiku võimekust tegelemaks noorte tööotsijatega.
Avaseminari korraldab sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel ellu viidavast programmist „Noorsootöö kvaliteedi arendamine”.
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo on viimastel aastatel korraldanud erinevaid ettevõtmisi noorte tööotsijate toetamiseks. Eelmisel aastal viidi läbi koolitusprogrammi ”Tulen turule!“, mille raames koostasid noored tööotsijad endile video-CVd, käisid töövarjuks huvipakkuva tööandja juures, kogusid teadmisi karjääri planeerimisest, arendasid eneseanalüüsi- ja esinemisoskust, harjutasid tööintervjuud ning tutvusid vabatahtliku töö ja ettevõtluse alustamise võimalustega. 2010. aasta lõpus toimunud rahvusvahelisel noortevaldkonna tööhõiveseminaril ammutati inspiratsiooni juba toimivatest headest näidetest nii Eestist kui välisriikidest, kuidas läbi noorsootöö noori tööotsijaid paremini aidata.
Lisainfo:
Ivica Mägi
ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” koolitusvaldkonna koordinaator
Tel: 516 9605
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
ivica.magi@archimedes.ee

www.mitteformaalne.ee

Viimased uudised