Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noorsootöötajad õpivad konverentsil tulevikku tundma

Noorsootöötajad arutavad konverentsil, millised on olulisemad noori puudutavad tulevikutrendid ja kuidas nendega sammu pidada.

Konverentsi ühe peaesineja, Tartu Ülikooli professori, Marju Lauristini sõnul on oluline, et noored peaksid olema valmis endale vastutuse mitte ainult isikliku, vaid ka Eesti tuleviku eest.

Tulevikutöö kümnest võtmeoskusest räägib konverentsil Kristjan Rebane Arengufondist. „Tulevikutöö võtmeoskused on seotud inimese eelistega arvutite ees nähtusi mõtestada ja probleeme lahendada ning vihjavad käsutäitmise ja faktiteadmiste vähenevale osale tööelus“, selgitab Rebane.

Oma tulevikunägemust, millised on ühiskonnas olulisemad trendid ja kuidas need puudutavad noori, jagab ka Wales´i Glamorgan´i ülikooli professor Howard Williamson. Töötubade ja paneeldiskussiooni kaudu avanevad multikultuursuse ja virtuaalse õppimise seosed noorsootööga. Konverentsi lõpuosas mõtestatakse muutuste juhtimise teemat koos Tallinna Tehnikaülikkoli õppejõu Anu Viroverega.

Konverentsi modereerib ajakirjanik ja koolitaja Märt Treier.

Noorsootöötajate konverents „Noored tulevikus“ toimub 27.-28. novembrini Tallinna lauluväljakul, osaleb 100 noorsootöötajat.

Konverentsi korraldab sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast programmist „Noorsootöö kvaliteedi arendamine”.

Täpsem info http://mitteformaalne.ee/nooredtulevikus

Lisainfo:

Aune Lillemets

Konverentsi sisujuht

Tel: +372 5118537
E-post: aune.lillemets@archimedes.ee

Viimased uudised