Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noorteagentuur

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega – seda kõike juba alates 1997. aastast! Noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada!
 
Visiooni silmas pidades viib Noorteagentuur ellu mitmeid valdkonda arendavaid programme:

Alates 2015. aastast koordineerib Noorteagentuur ka üle-Euroopalise noortele ja noorteorganisatsioonidele suunatud infovõrgustiku Eurodesk tegevust Eestis. Eurodesk pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega.

 Lisaks noored.ee veebilehele haldab Noorteagentuur ka mitteformaalset õppimist edendavat veebi mitteformaalne.ee ning noortele suunatud üle-Euroopalise infoportaali European Youth Portal (Euroopa Noorteportaal).
 
Kõige aktuaalsema noorteprojektide info leiate Noorteagentuuri koduleheküljelt www.noored.ee