Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noortele üle 1,76 miljoni euro

Programm Euroopa Noored toetas sel aastal 150 Eesti
noorteprojekti üle 1,76 miljoni euroga.

Viimases taotlusvoorus toetati seitset rahvusvahelist noortevahetust,
mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi
jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja
erinevusi tundma õppida. Näiteks uurivad Eesti ja Kosovo noored oma Kosovos toimuvas
noortevahetuses keskkonnaprobleeme läbi fotosilma.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati kuut projekti. VKÕKi noored uurivad oma noortealgatuse käigus
kutsekoolide õpilastelt, miks aktiivselt ei tegutseta ning püüavad suhtumist
muuta.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi raames viib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ellu Läänemeremaade noortekohtumise, kus käsitletakse noorte osalust ühiskonnaelus ja meediat.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 15 vabatahtlikku Ungarist, Itaaliast, Inglismaalt, Hispaaniast, Rumeeniast, Sloveeniast, Moldovast, Saksamaalt ja Prantsusmaalt tegema vabatahtlikku tööd puuetega inimeste päevakeskustes, lasteaedades, huvikoolides, noortekeskustes ning teistes noortega tegelevates organisatsioonides. Kolm Eesti noort siirduvad aga vabatahtlikuks Portugali, Armeeniasse ja Hispaaniasse.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamise alaprogrammi raames korraldab MTÜ Trajectory@ koolituse, kus Ungari, Hispaania, Bulgaaria, Leedu, Poola ja Eesti osalejad arendavad oma teadmisi ja oskusi sotsiaalse ettevõtluse vallas.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati MTÜ Avatud Vabariigi poolt ellu viidavat noorte diplomaatiakooli.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruar.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:
Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

 

Viimased uudised