Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

OECD kiidab Eesti virtuaalset karjäärinõustamist!

Äsjane külaline meie karjääriteenuste võrgustikukonverentsil “Julge hüpe tundmatusse?”, OECD poliitika vanemanalüütik Anthony Mann ja Eesti Töötukassa rahvusvaheliste suhete juht Kerstin Holland avaldasid konverentsi järeltegevusena artikli Eesti virtuaalsetest karjääriteenustest koroonakriisi ajastul. Artikkel ilmus 15. aprillil OECD blogis Education and Skills Today.

Suure majanduslanguse kartuses on noorte – eriti koolilõpetajate –  karjäärinõustamine praegu olulisem kui kunagi varem. Nõrgemate õpitulemustega noored sooviksid ehk kohe peale kooli lõpetamist tööle minna, kuid töötuks jäämise kartuses asuvad nüüd siiski edasi õppima. Kutse- ja kõrgkoolidesse suundujad peavad aga eriala valikul hoolega jälgima muudatusi tööturul. Uuringud on näidanud, et karjäärinõustamise läbinud noored saavad selle protsessi käigus usaldusväärseid teadmisi, mida muidu ei vahenda ei kool ega kodu.  Edasi õppima asunute puhul on välja kukkumise risk väiksem ja noored leiavad kergemini õpingutele “mõtte”, kui on kindel arusaam, mis tööd nad ükskord oma ametipostil tegema hakkavad.  Sellise visiooni kujunemisele aitavad muuhulgas kaasa töö- ja karjäärimessidel osalemine, suhtlus tööandjatega ja töövarjutamine. Oma karjääri teadlikult ja koos professionaalse karjäärispetsialistiga planeerinud noortel on hiljem tihti kõrgem sissetulek kui sama kogemuseta eakaaslastel, eriti juhul, kui nad on oma nõustamiskogemuse ka enda jaoks korralikult lahti mõtestanud.

Eesti Töötukassa karjääriteenused on kõigi elanike jaoks tasuta ja juba aastaid saab lisaks büroos toimuvale kohtumisele karjäärispetsialistiga teenust ka telefoni, e-kirja või Skype-i teel või kasutades Microsoft Teams platvormi. Tavaliselt eelistatakse siiski näost-näkku kohtumisi, kuid koroonakriisi ajastul, mil kõik kontorid on suletud, on eelnev e-kanalites nõustamise kogemus tulnud suuresti kasuks. Enne koroonakriisi kasutas karjääriteenuseid umbes 3500 inimest nädalas, neist vaid ligi 200 e-kanalite kaudu. Peale eriolukorra välja kuulutamist märtsi keskel on nädalase nõustamiste arv kukkunud 600 peale, kuid e-teenuste kasutamise arv märtsis oli 1327 ja seda ilma Microsoft Teams platvormil toimunud nõustamisteta! Enamasti soovivad kliendid rääkida telefoni teel ja kasutavad vähem videokõne võimalust.

Mis puutub töö- ja karjäärimessidesse, siis alates märtsist on kõik esimese poolaasta messid tühistatud, kuid seoses koroonakriisiga on mõnes sektoris rohkelt töökäsi üle ja teistes (eriti e-kaubandus ja põllumajandus) puudu jäänud. Siingi tuleb kasuks Eesti virtuaalmesside korraldamise praktika. Koroonakriisi ajal avati vaid mõne päevaga ajutisi töökohti pakkuv veebiplatvorm, kuhu lisandub tööpakkumisi jooksvalt. Platvormi reklaamiti televisioonis, raadios ja sotsiaalmeedias, mis tõi vaid 48 tunni jooksul lehele 38 000 külastajat.

Hea näitena tuuakse ära ka 13-26-aastastele noortele mõeldud “Suveks tööle” virtuaalmess. 2019. aastal postitas sinna tööpakkumise 121 tööandjat ja kahe päeva jooksul külastas virtuaalmessi 92 000 inimest. Tööandjatega oli võimalik chati kaudu vestelda, tööpakkumised olid grupeeritud vastavalt vanusegrupile ja töö valdkonnale ning siiani saab lehel vaadata erinevaid noortele suunatud veebiseminare.

2018. aasta PISA uuringus küsiti 32 riigist pärit 15-aastastelt noortelt, milliseid karjääriteenuseid nad on kasutanud. Vähem kui pooled olid rääkinud karjäärinõustajaga, osalenud töömessil, käinud töövarjuks või praktikal. Kuna tööturg muutub järjest ebakindlamaks ja otsuste tegemine keerukamaks, on tähtsam kui kunagi varem, et noortel oleks teadlik arusaam tööturust ning juurdepääs nõustamisteenustele. Loodame, et Eesti eeskuju annab teistelegi riikidele indu juurde!

Viited:

Artikli leiate: https://oecdedutoday.com/estonia-online-career-guidance-during-coronavirus-crisis/

Karjääriteenuste võrgustikukonverentsi „Julge hüpe tundmatusse?“ videoteek

Viimased uudised