Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Õppejõudude koolitajad sihivad intensiivsemat arengut

Eesti kõrgkoolide õppejõudude täiendusõppe korraldajad ja koolitajad moodustasid võrgustiku, et aidata kaasa õpetamise väärtustamisele ja kvaliteedi arengule kõrgkoolides.

29. jaanuaril kogunesid Tartus Eesti kõrgkoolide õppejõudude täiendusõppe korraldajad ja koolitajad programmi PRIMUS toel toimunud seminarile “Koostöös on õppejõukoolituse tulevik”, et arutada Eesti kõrgkoolide õppejõukoolituse hetkeseisu ja tuleviku üle ning moodustada Eesti õppejõude koolitaid ühendav võrgustik.

Seminaril jagas Rootsi õppejõukoolituse ja sealse võrgustiku kogemusi Rootsi õppejõukoolitajate võrgustiku esimees Klara Bolander Laksov.

Eesti õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisese üle vahetasid mõtteid Haridus-ja Teadusministeeriumi, Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide esindajad.

Tõdeti, et õppejõudude õpetamisoskuste arendamine peab kuuluma lahutamatu osana ülikoolis õpetamise juurde ning on oluline kõrghariduse kvaliteedi tagamisel tervikuna.

Koostöö Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel on parim võimalus aidata kaasa õpetamisalase enesetäienduse võimaluste laienemisele ja arendamisele ning kogu kõrgkoolipedagoogika arengule.

Selleks moodustati seminaril Eesti kõrgkoolide õppejõukoolitajaid ühendav võrgustik, mille sihiks on lisaks eelpoolmainitule aidata kaasa ka õpetamise väärtustamisele ja kvaliteedi arengule kõrgkoolides ning toetada Eesti konteksti arvestava kõrgkoolipedagoogika uurimistöö läbiviimist.

Loodud võrgustik saab rahvusvahelise õppejõukoolituse võrgustike ühendava ICEDi võrgustiku liikmeks.

Eesti õppejõukoolitajate võrgustiku esimeseks avalikuks väljundiks on rahvusvahelise ülikoolis õpetamise teemalise konverentsi korraldamine koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutusega Archimedes 2011. aasta alguses.

2008.-2013. aastani rahastatakse õppejõudude õpetamis- ja juhendamisalast täiendusõpet kõrghariduse kvaliteedi arendamise programmi Primus raames Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine on üks programmi Primus kuuest alategevusest.

Viimased uudised