Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Osale Erasmus+ programmi uue taotlusvooru avavebinaridel!

Erasmus+ programmi 2020. aasta taotlusvooru kutse ja programmijuhend on avaldatud. Pea kõigi haridusvaldkondade eelarve on kasvanud ning Eestile eraldatud Erasmus+ eelarve ületab esmakordselt  19 miljoni euro piiri.

Erasmus+ programmi käesolev periood (2014-2020) hakkab lõppema ja ehkki Erasmus+ rahastusvõimalused säilivad, on sel aastal siiski tegemist viimase korraga, kus taotlusi on võimalik esitada juba tuttavaks ja omaseks saanud reeglite kohaselt.

Seega – kutsume kõiki rahvusvahelist koostööd tähtsustavaid haridusasutusi ideid genereerima ja jõuvarusid koondama, et kõik head mõtted jõuaksid esitamise tähtaegadeks kvaliteetseteks taotlusteks vormuda.

2020. aasta taotlusvooru avalöök on neli vebinari (27. novembril), millest igaüks on pühendatud kindlale teemale (täpsemalt allpool). Kui Teid huvitab rohkem kui ühe vebinari teema, peate igaühele neist eraldi registreeruma.

Kell 12.00-12.50 Strateegilise koostöö projektid
Registreerumise link:       attendee.gotowebinar.com/register/3743641782231792396

Ootame vebinarile hariduse ja hariduselu edendamisega seotud asutuste ja organisatsioonide esindajaid, kes sooviksid teiste Euroopa riikide kolleegidega koos tuua uusi tuuli oma asutusse või haridusellu laiemalt, õppides üksteiselt ja luues üksteise tugevusi ühitades midagi uudset ja vajalikku.

Kell 13.00-13.50 Täiskasvanuhariduse õpiränne
Registreerumise link:       attendee.gotowebinar.com/register/2292043441497797644

Ootame vebinarile töötajaid täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevatest asutustest, sh täiskasvanute gümnaasiumid, muuseumid, raamatukogud, ühingud, seltsid, liidud, kodanikeühendused, kõrgkoolide avatud või väärikate ülikoolid, rahvaülikoolid, koolituskeskused, kellel on soov saata oma asutuse töötajaid mõnda teise Euroopa riiki täiendkoolitusele, konverentsile, töövarjuks mõnda haridusasutusse või kuni kaheks kuuks koolitama.

Kell 14.00-14.50 Üldhariduse õpiränne
Registreerumise link:       attendee.gotowebinar.com/register/4967911695876726284

Ootame vebinarile lasteaedade ja koolide esindajaid, kellel on soov saata oma asutuse töötajaid mõnda teise Euroopa riiki täiendkoolitusele, konverentsile, töövarjuks mõnda haridusasutusse või kuni kaheks kuuks õpetama; samuti on oodatud KOVide esindajad ning õpetajate ja koolide töötajatega/personaliga seotud ühingud või liidud, nt aineliidud ja ühendused ning tugispetsialistide ühendused, kes on huvitatud esitamast konsortsiumi juhina ühise projektitaotluse koos vähemalt kahe õppeasutusega.

Kell 15.00-15.50 Üldhariduse koolidevahelised koostööprojektid
Registreerumise link:       attendee.gotowebinar.com/register/5606919266637830412

Ootame vebinarile lasteaedade, alg- ja põhikoolide, gümnaasiumide, samuti ameti- ja huvikoolide esindajaid, kel on huvi õppida väliskolleegidelt, edastada neile oma teadmisi ning pakkuda õpilastele rahvusvahelisi õpikogemusi.

 

Tehnilised näpunäited edukaks osaluseks vebinaril

Hoidke alles registreerumise järel saadetav automaatteade, sest selles sisaldub ka link, mille abil saate vebinariga liituda. Meeldetuletuse vebinari toimumisest saadab vebinarikeskkond Teile ka tund aega enne vebinari algust.

Vebinarid toimuvad keskkonnas GoToWebinar, ühinemiseks peate lubama arvutil alla laadida vastava äpi. Soovitame eelnevalt järele uurida, kas saate äpi tööarvutisse iseseisvalt installeerida või vajate selleks oma asutuse IT-spetsialisti abi.

Viimased uudised