Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Otsime eksperte hindama Dora+ suve- ja talvekoolide korraldamise toetuste taotlusi

Foto5

Dora Pluss tegevuse 3 – suve- ja talvekoolide korraldamine – eesmärgiks on toetada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, tõsta kõrgkoolide võimekust kaasata välisüliõpilasi lühemateks intensiivõppe perioodideks ning tutvustada Eestit kui head õppimise ja töötamise kohta. Tegevuse käigus toetatakse kõrgkoolide poolt läbi viidavaid suve- ja talvekoole, mis kestavad 12-42 kalendripäeva, toetavad kõrgkooli rahvusvahelistumise eesmärke ning Eesti majanduse kasvuvaldkondade arengut. Eeldatavalt toetatakse igal aastal 3-4 suve- või talvekooli.

Tagamaks, et toetuse saaksid parimad taotlused, otsib Sihtasutus Archimedes eksperte, kes on valmis kaks korda aastas osalema suve- ja talvekoolide taotluste hindamises. Sügisene suvekoolide taotlusvoor toimub 01.09-14.10.2017 ja kevadine taotlusvoor 01.03-15.04.2018.
Kaasatud ekspertidel tuleb hinnata taotlusi erinevate kriteeriumite alusel – hinnatakse projekti eesmärke, mõjusid, eelarve põhjendatust, õppetöö rahvusvahelistumist jt.

Hindamine on tasustatav, hindamise määraks on lepingulisel eksperdil 32€ brutosummas ja asutusele 42,82€ (sisaldab käibemaksu) ühe hinnatava taotluse kohta.
Ekspertidelt eeldame varasemat kogemust sarnaste kõrgkoolide poolt läbi viidavate projektide hindamisega.

Valmisoleku kinnitusega koos palume saata oma CV (või lisada lingi sellele Eesti Teadussüsteemis). Esitatud CV peab kinnitama eeltoodud nõuete täitmist.

Oma huvist ja valmisolekust palume teada anda: Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee) hiljemalt 14.10.2017.

Rohkem infot (sh juhend, hindamisvorm jt dokumendid) leiab: http://haridus.archimedes.ee/suve-ja-talvekoolide-korraldamine-t3.

Viimased uudised