Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Pariisi Ida keelte ja kultuuride instituudi uueks eesti keele ja kultuuri lektoriks saab Merit Kuldkepp

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi (EKKAV) raames alustab 2017. aasta sügisest Pariisi Ida keelte ja kultuuride instituudis (INALCOs) eesti keele ja kultuuri lektorina tööd Merit Kuldkepp. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli prantsuse keele õpetaja erialal ning õppinud stuudiumi raames ka Prantsusmaal Rennes´is.  
 
Merit Kuldkepp EKKAV
Merit Kuldkepp on õpetanud prantsuse keelt Tartu Tamme gümnaasiumis ja Põlva gümnaasiumis. Ta on kolmel järjestikusel aastal aidanud vabatahtlikuna korraldada Belgias toimuvaid noortelaagreid. 
 
Eestist saadetud õppejõud on INALCOs eesti keelt õpetanud alates 2003. aastast, kuid eesti keelt hakati Pariisis õpetama juba 1935. aastal. INALCOs, kus eesti keelt õpetatakse erialana, on suurepärased tingimused kõrgetasemelise keele- ja kultuuriõppe läbiviimiseks. Lisaks harjumuspärasele auditoorsele õppele osalevad õppurid keelelaborites ning suurt tähelepanu pööratakse kaasaegse tehnika võimaluste rakendamisele õppetöö toetamiseks. 
 
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe ning selle tugitegevused Eestis ning mujal. Programmi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma. Eesti keele ja kultuuri lektor on lisaks õppe läbiviimisele ka oluliseks Eesti kultuuri saadikuks sihtriigis ning heaks koostööpartneriks Eesti saatkonnale ning vastuvõtvale kõrgkoolile. 
 
Lisainformatsioon:
 
Annely Tank
e-post: annely.tank@archimedes.ee
EKKAV
Sihtasutus Archimedes
 
Viimased uudised