Üldandmed Kontakt Otsi

Põhja- ja Baltimaade kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise töörühm kohtub Tallinnas

Kõrghariduskvalifikatsioonide automaatne tunnustamine on üks prioriteetseid valdkondi Euroopa Liidu kõrghariduspoliitikas ja Euroopa Kõrgharidusruumis. Eesmärk on jõuda Euroopa Kõrgharidusruumis kvalifikatsioonide automaatse tunnustamiseni, mis tähendab, et võrreldavate kvalifikatsioonide korral vähendatakse hindamiseks vajalikke protseduure ning lihtsustatakse tunnustamise korda. Lihtsustamise all mõistetakse valdavalt seda, et kõrgkoolid  omavad piisavat teavet teiste Euroopa Kõrgharidusruumi kõrgkoolide kraadidest, need on põhimõtteliselt võrreldavad ning väljaspool kõrgkooli pole vajalik teostada täiendavaid protseduure kvalifikatsiooni hindamiseks ja vastavuse määramiseks.

Eesti ENIC/NARIC keskus osaleb hetkel kahes regionaalses automaatse tunnustamise projektis – projekt Balti riikide kvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks ja projekt Põhja- ja Baltimaade kvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks.

Taani ja Rootsi ENIC/NARIC keskuste initsiatiivil on plaanis koostada Põhja- ja Baltimaade kõrghariduskvalifikatsioonide lühikirjeldused peamiste indikaatoritega (tase, profiil, maht, õpiväljundid, õpingute jätkamise õigus, kraadide täisnimetused), et võrrelda, kas Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidel on võimalik kõrghariduskvalifikatsioone automaatselt tunnustada.

Projekt käivitus 2015. a veebruaris, mil koguti kokku andmed kõrgharidust tõendavate kraadide ja diplomite kirjelduste kohta. Projekti koordineerivad Rootsi, Taani ja Eesti ENIC/NARIC keskused.

Projekt on lühiajaline ja näeb ette võrdlustabelite koostamist Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidele, mille tulemusel saavad vastavate riikide kvalifikatsioonid hinnatud ja tunnustatud lihtsustatud korras ilma vajaliku lisateabe ja muu protseduurita.

Töörühma esimene koosolek toimub Tallinnas, 17.-18.03, et koostada ühtne võrdlustabel, millele eelneb arutelu ja võrdlemine, millised kvalifikatsioonid on automaatselt võrdsed ja millistes kvalifikatsioonides esineb olulisi erinevusi.

Projekti raames väljatöötatud võrdlustabelid esitatakse kõrgkoolidele selle aasta aprillis.

Lisainfo:
Gunnar Vaht
Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja
e-post: gunnar.vaht@archimedes.ee

Viimased uudised