Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Pool miljardit krooni teaduse tippkeskustele

Sihtasutus Archimedes langetas otsused 524 miljoni krooni struktuuritoetuste raha jagamiseks teaduse tippkeskustele.

Mais lõpus viibisid Eestis tippteadlased 12 riigist, kes olid siia kutsutud hindama struktuurivahendite projektikonkursile “Teaduse tippkeskuste arendamine” esitatud taotlusi. Keskuste loomise eesmärgiks on tippuurimisrühmade koostöö ja lõimumise kaudu tõsta Eesti teaduse tulemuslikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Välisekspertidest ning Eesti asjatundjatest koosnev hindamiskomisjon esitas sihtasutusele Archimedes projektide pingerea ning ettepanekud taotluste heakskiitmiseks, osaliselt rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

Laekunud 24 taotlusest soovitas komisjon heaks kiita seitse projekti. Kuna küsitavad rahasummad ületasid programmi võimalused, otsustati taotlused rahuldada vähendatud mahus. Projektikonkursi tulemusena rahastatakse teaduse tippkeskuste tegevust struktuurivahenditest perioodil 2007-2013 järgnevalt:

  • Tartu Ülikool, Martin Zobeli juhitav “Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus” 67,9 miljoni krooniga;
  • Eesti Biokeskus, Maido Remmi juhitav “Genoomika tippkeskus” 75, 8 miljoni krooniga;
  • Tartu Ülikool, Eero Vasara juhitav keskus “Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste haiguste paremaks diagnostikaks ja raviks” 77, 7 miljoni krooniga;
  • Tallinna Tehnikaülikool, Tarmo Uustalu juhitav “Arvutiteaduse tippkeskus” 66,4 miljoni krooniga;
  • Tartu Ülikool, Tanel Tensoni juhitav “Keemilise bioloogia tippkeskus” 87,6 miljoni krooniga;
  • Tartu Ülikool, Valter Langi juhitav “Kultuuriteooria tippkeskus” 75,1 miljoni krooniga;
  • Tallinna Tehnikaülikool, Raimund Ubari juhitav “Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus” 73,8 miljoni krooniga.

Rahuldamata taotluste otsuste osas on Archimedesele esitatud ka üks vaie. Sihtasutus on vaide suhtes oma seisukoha esitanud otsustamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Võttes arvesse vajadust ja prioriteetsust luua soodsad tingimused tippteadusele Eestis, kavandab Haridus- ja Teadusministeerium võimalust samalaadne konkurss korraldada ka 2011. aastal, kui tehakse vahekokkuvõtteid äsja lõppenud konkursi tulemuslikkusest. Selleks on jäetud reserv, millele hakatakse otsima täiendavaid finantseerimise võimalusi.

Raha tippkeskuste toetuseks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist, millele lisandub toetuse saajate omafinantseering ja täiendav toetus Eesti riigilt.

Toetatud tippkeskuste tutvustused leiab aadressilt http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/toetatud/tippkeskused

Lisainformatsioon:
Eve Sild
Struktuuritoetuste valdkonna juht
Sihtasutus Archimedes
Tel 730 0370

Märt Miljan
Kommunikatsioonijuht
Sihtasutus Archimedes
Tel 730 0332
GSM 52 15 767
mart@archimedes.ee

Viimased uudised