Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Premeeriti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid

Täna autasustati Haridus- ja Teadusministeeriumis Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. EV üliõpilaste teadustööde konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi viib läbi Sihtasutus Archimedes koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi auhinnafond on  tänavu 62 080 eurot. Konkursi laureaatidele anti välja 80 preemiat ja tänukirja, neist 56 rahalist preemiat ja 24 tänukirja.

Konkursile laekunud töid hinnati kolmes tasemekategoorias – rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe, magistriõppe ja doktoriõppe üliõpilaste tasemel ja neljas valdkondlikus kategoorias: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur,  terviseuuringud ning loodusteadused ja tehnika.  Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilastele oli esimese preemia suuruseks 960 eurot, magistriõppe ja doktoriõppe tasemel oli esimese preemia suuruseks 1600 eurot.

Kõige enam preemiaid ja tänukirju pälvisid Tartu Ülikooli üliõpilased, kellele anti 61% preemiatest, sealhulgas 13 esimest preemiat. Esitatud töödega sarnases proportsioonis pälvisid äramärkimist ka teiste suurte ülikoolide üliõpilased: Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased said 15%, Tallinna Ülikooli üliõpilased 7%, Eesti Maaülikooli üliõpilased 7% ning Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased 5% preemiatest.

Anti välja kaks valdkondade ja tasemeteülest peapreemiat, väärtusega 3600 eurot,  mis seekord läksid bio-ja keskkonnateaduste valdkonnas Cambridge’i Ülikooli ja ühiskonnateaduste ning kultuuri valdkonnas Eesti Kunstiakadeemiasse. 

Tiina-Mall Kreem Eesti Kunstiakadeemiast pälvis peapreemia konkursitöö „Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881)”  eest.  Tiina-Mall Kreemi töö on konkursikomisjoni hinnangul kaasaegse kunstiteaduse silmapaistvaks näiteks, orienteerudes mitte ainult kunstiliste tekstide, vaid esmajoones kontekstide ja ideoloogiate analüüsile.  Ärkamisaegse kirikuarhitektuuri jaoks võrdselt kaalukaid baltisaksa, vene ja eesti mõjureid on töös käsitletud eelarvamustevabalt ja tasakaalustatult. Kreemi doktoritöö eriliseks väärtuseks on erinevate kultuuritekstide tähendusväljade julges seostamine ning sügav ja mitmekülgne analüüs, mis haarab väga oluliselt ka sotsiaalse mõõtme. See annab tööle kaaluka tähenduse ka üldise ajalooteaduse perspektiivis.

Cambridge’i Ülikoolis doktorikraadi kaitsnud Leopold Parts sai peapreemia konkursitöö „Raku omaduste geneetiline kaardistamine”  eest.  Leopold Partsi töö on tipptasemel bioinformaatiline töö, milles on loodud originaalsed analüüsi metoodikad ja tarkvara, mis on laialdaselt kasutatav erinevate organismide omaduste geneetilise tagapõhja mõistmiseks.  Partsi uurimistööde käigus väljatöötatud meetod võimaldab kaardistada korraga erinevaid geene kõrge täpsusastmega.

Lisainfo:

Kaili Kaseorg, konkursi koordinaator;  kaili.kaseorg@archimedes.ee, 730 0332, 5805 0869
Hannes Palang, konkursikomisjoni esimees, Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi direktor, professor; palang@tlu.ee, 581 72068

Viimased uudised