Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Pressikutse: SA Archimedes tutvustab rahvusvahelist uuringut Study in Estonia

Reedel, 20. mail kell 14-17 tutvustatakse Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5, auditoorium X-311) SA Archimedese tellimusel valminud uuringut Study in Estonia. Uuring annab ülevaate, millised on noorte välismaiste talentide võimalused ja takistused Eestisse õppima tulemisel.

“Noorte huvi Eestisse õppima tulla on aasta-aastalt tõusnud,” tõdeb Mariann Lugus, SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht. “Samas on vastukaaluks usule heas tasemes õppesse pidevalt tõusetunud ka tehnilisi tegureid, mis teevad Eestisse ja siinsetesse ülikoolidesse pääsemise keeruliseks. Tänu uuringu tulemustele saame ette selgema pildi näiteks sellest, millised meie õppeasutuste välised asjaolud mõjutavad ülikoolide rahvusvahelist konkurentsivõimet.”

Uuringus on käsitletud Eestisse õppima tulemist riikidest, kust pärineb või soovitakse saada suurem osa välistudengitest. Nendeks riikideks on Soome, Venemaa, Läti, Hiina, Türgi, USA, Gruusia, India ja Ukraina. Tähelepanu on pööratud trendidele rahvusvahelisel kõrgharidusturul, piirkondlikele erinevustele ja Eesti diplomaatilise teenistuse rollile selles protsessis.

Peamiste sihtriikide puhul on toodud soovitused, mida Eesti peaks rahvusvahelisel kõrgharidusturul konkureerimiseks ette võtma. “Rahvusvahelistumine on kõrgharidusvaldkonnas edukas olemiseks paratamatus,” selgitab Mariann Lugus. “Hariduse kvaliteedimärgiks ei ole ainult see, kui palju keegi kusagil artikleid avaldab, vaid ka see, kui tihe on meie üliõpilaste ja õppejõudude suhestumine mujal toimuvaga. Välistudengite õppimine Eestis on selle süsteemi hädavajalik osis, nii saame end teistega võrrelda.”

Uuringu tegid Thijs van Vugt iE&D Solutions BV & Tim Rogers agentuurist Higher Education Consultants UK, Ltd.

Lisainformatsioon:

Mariann Lugus
Kõrghariduse välisturunduse juht, Sihtasutus Archimedes
Telefon 508 2334

Märt Miljan
Kommunikatsioonijuht, Sihtasutus Archimedes
Telefon 521 5767
www.archimedes.ee

Viimased uudised