Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Pressiteade: Euroopa Liidu raamprogrammides osalemine on elavdanud Eesti teadus- ja arendustegevust

5. veebruaril algusega kell 10 toimub Tallinnas Viru konverentsikeskuses konverents “Teaduskoostöö programmide mõju”, mis keskendub Euroopa Liidu Teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide mõjule Eestis.

Tartu Ülikooli professor, Eesti Teadusfondi nõukogu esimees Toivo Maimets analüüsib teaduskoostööprogramme eksperdi, hindaja ja osaleja vaatenurgast. Euroopa Komisjoni Teaduse Direktoraadi evalveerimise ja monitooringu üksuse juhataja Peter Fisch tutvustab 6. raamprogrammi järelhindamise tulemusi ning 7. raamprogrammi mõju-uuringute hetkeseisu. Naaberriikides Soomes ja Rootsis läbi viidud 6RP mõju hindamise uuringute tulemusi tutvustavad Net Effect Ltd ja VINNOVA esindajad Dr. Katri Haila ja Peter Stern. Sihtasutuse Archimedes teaduskoostöö keskuse juhataja Ülle Must analüüsib kolme raamprogrammi mõju Eestile.

Toivo Maimetsa sõnul on Euroopa Liidu raamprogrammides osalemine aidanud kujundada Eesti teaduspoliitikat ning viinud Eesti teaduse rahvusvahelisse teadusruumi. ” Selle aja jooksul oleme ise “suureks saanud” ja läbi kiire õppimise muutunud täisväärtuslikuks partneriks arenenud teadusriikidele. Sellest annab tunnistust kasvõi Euroopa teadusministrite ja teadusfondide juhtide 2011. aasta ühiskohtumise toimumine Eestis või ka sõbralik hinnang ajakirjas “Nature”. Või see, et Nobeli preemia laureaadid tahavad Tartusse esinema tulla (järgmine on Sir Tim Hunt 19. mail). Ka see, et meie teadlased on prestiižikate rahvusvaheliste organisatsioonide eesotsas. See on paras ime ja 15 aastat tagasi ei oleks sellist arengut keegi uskunud. Me võime seda võtta iseenesestmõistetavana, aga kaugeltki mitte kõik meie saatusekaaslased Ida-Euroopast ei ole sellega hakkama saanud,” ütles Maimets.

Konverentsi teises pooles pööratakse tähelepanu 7. raamprogrammi Teaduspotentsiaali programmile. Programmi ja selle tulemusi tutvustab Euroopa Komisjoni vastavast üksusest Stefan Weiers ning lisaks esinevad mitmed edukate teaduspotentsiaali projektide koordinaatorid.

“Võimekuse” eriprogrammi Teaduspotentsiaali valdkond on kujunenud Eesti jaoks üheks kõige edukamaks 7. raamprogrammi valdkonnaks. Alates raamprogrammi algusest 2007. aastal on Eesti teadusasutused selle programmi raames sisse toonud ligi 121 miljonit krooni teadusraha, mis on raamprogrammi eri programmide lõikes parim tulemus.

Eesti teadusasutuste head tulemused torkavad eriti silma sellel taustal, et Teadupotentsiaal on taotlejate hulgas äärmiselt populaarne, mistõttu taotluste keskmine edukus Euroopas langes möödunud aastal koguni 5 protsendini. Eesti taotluste edukus on aga kõigil kolmel aastal olnud üle 25%, millega Eesti on konkurentsitult liidrikohal.

Riigid hindavad oma osalust raamprogrammis mitmete indikaatorite järgi: sissetoodud raha, edukate taotluste protsent, koordineeritavate projektidearv jne. Harvem on juttu raamprogrammi mõjust osalevatele organisatsioonidele ja riigi teaduspoliitikale laiemalt. 5. veebruari konverents on samm selle keeruka teema avamise suunas.

Konverentsi kava: www.archimedes.ee/RPkonverents

Lisainfo:

Toivo Maimets, mob 527 7002, Toivo.Maimets@ut.ee
Ülle Must, mob 501 4299, ulle.must@archimedes.ee

Rein Joamets, kommunikatsioonibüroo konsultant
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel 735 0155

rein.joamets@hm.ee

Viimased uudised