Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

PRESSITEADE: Kõrgkoolid saavad ligi 220 miljoni eest õpitingimusi parandada

Rakenduskõrgkoolid ja õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid saavad tõukefondide toel soetada õppetehnikat ja tänapäevastada õpikeskkonda. Taotlusi hakkab sihtasutus Archimedes vastu võtma oktoobris.

Haridus- ja teadusministeeriumi teatel on oodatud taotlused eelkõige neile projektidele, mille eesmärgiks on ajakohastada õpperuumide ja -laboratooriumite valgustust, akustikat, tuleohutust ja turvalisust. Samuti need taotlused, mis vähendavad mürataset, tagavad erivajadusega üliõpilaste ja töötajate ligipääsu ning hangivad aine- ja kutseõpetajate taseme-, ümber- ja täiendõppeks vajalike õppevahendeid.

«Riik toetab ülikoole ja rakenduskõrgkoole ajaga kaasas käimisel, õppeasutused peaksid seda tegema niikuinii omal kulul. Riigi abi õppekeskkonna parandamisel näitab selgelt – ootame kõrgkoolide lõpetanute hulgast kaasaegselt väljaõpetatud tulevasi õpetajaid ja teisi Eesti hüvanguks töötavaid spetsialiste,» märkis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ministeeriumi pressitalituse vahendusel.

Ta lisas, et rakenduskõrghariduse ja ka konkreetse õppevaldkonna taseme tagamiseks ja populaarsuse hoidmiseks tuleb muuta erialaoskuste omandamine tänapäevaseks ja loominguliseks ning loomulikult on selleks tarvis kaasaegset õppetehnikat ja õppekeskkonda.

Igati oodatud on uudsete ja innovaatiliste õppekeskkondade lahendusprojektid, et tuua õppetöösse kaasaegsemad ja loovamad õppemeetodid ja -vahendid. Lähtuvalt majanduse arengusuundadest ja tööturu olukorrast, on meetme eesmärk eelkõige tõsta rakenduskõrghariduse kvaliteeti, et see vastaks tööandjate vajadustele.

Toetust saavad taotleda rakenduskõrgkoolid ja rakenduskõrgharidusõpet läbi viivad ülikoolid, kellel on käesoleva aasta alguse seisuga vähemalt 200 riiklikku õppekohta. Samuti saavad toetust taotleda avalik-õiguslikud ülikoolid, kellel on vähemalt 200 riiklikku õppekohta õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppesuunal.

Toetusi jagatakse nii rakenduskõrghariduse infrastruktuuri kaasajastamiseks (toetus ühe projekti kohta 150 000 kuni 8 miljonit krooni), õppekeskkonna turvalisemaks muutmiseks (toetust saab taotleda 150 000 kuni 5 miljonit) kui ka õppelaborite loomiseks.

Õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste maksimaalne taotletav summa on 12 miljonit krooni.

Meetmele eraldatud Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) toetuse kogusumma on 219,9 miljonit krooni. Projektikulud hüvitab kuni 95 porsendi ulatuses ERF, ülejäänud väljaminekud on taotleja kanda.

Projektide ellurakendamise periood on 2009-2015. Teave avatud taotlusvoorude tingimuste ja korra kohta avaldatakse sihtasutuse Archimedes kodulehel.

Viimased uudised