Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

PRESSITEADE: Riigi toel alustab tänavu välismaal doktoriõpinguid üksteist tippspetsialisti

Riikliku koolitustellimuse stipendiumikonkursi raames jagas Sihtasutus Archimedes tänavu doktoriõppeks välismaal välja stipendiumid 11 tippspetsialistile, ühtekokku 7,6 miljoni krooni väärtuses.

Sel aastal määrati stipendium näiteks kalakasvatuse, inimgeograafia, teatriteaduse, folkloristika ja neurobioloogia erialade tudengitele. Lisaks sellele otsustas riik toetada kahe Eesti Maaülikooli tudengi õpinguid veterinaaria residentuuris ning ühe Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria eriala tudengi õpinguid välismaal.

“Praeguses majandussituatsioonis on inimestesse investeerimine oluline ning antud skeem võimaldab doktorantide koolitamise abil tuua Eestisse tippteadmisi, luues sellega eeldused seesuguste kompetentsikeskuste tekkeks, mille rajamiseks meil hetkel veel ressursse ei ole,” sõnas Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Üks stipendiaatidest, Eesti Muusika- ja Teatriakeadeemia ning Tallinna Ülikooli õppejõud Jüri Nael läheb õppima Royal Holloway ülikooli, mille teatri- ja draamaosakonda peetakse üheks parimaks Inglismaal. “Usun, et need aastad doktorantuuris sellises koolis saavad olema rasked, kuid kindlasti ka põnevad. Ma olen väga tänulik selle usalduse eest mulle stipendium määrata – nelja aasta pärast olen tagasi ja siis loodan Eesti teatri- ja tantsuharidusele omapoolse panuse teha”.

Riik toetab stipendiumisaajaid õpingute nominaalaja jooksul, kattes nii tudengite õppemaksu kui ka elamis- ja reisikulud. Ühe doktorandi koolitamine läheb maksma hinnanguliselt 700 000 – 800 000 krooni, mis jaguneb valdavalt nelja nominaalaja õppeaasta peale.

Sihtasutuse Archimedes, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rektorite Nõukogu koostöös korraldatava stipendiumikonkursi eesmärgiks on koolitada järelkasvu Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõududele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu avalikus- ja erasektoris.

Riikliku koolitustellimuse programm on avatud kõikidele üliõpilastele, kes soovivad jätkata oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolide juures ja asuvad pärast lõpetamist tööle mõnes Eesti kõrgkoolis akadeemilisel ametikohal. Programm alustas tegevust aastal 2002 ning selle raames on välismaale õppima läinud kokku 92 tudengit. Programmi algusaegadest peale on kraadi kaitsnud 23 tudengit.

Tulemused:

Taotleja Eriala Välisülikool Sihtriik
Siim Kahar kalakasvatus University of Turku Soome, Turu
Kärg Kama inimgeograafia University of Oxford Suurbritannia, Oxford
Jüri Nael eksperimentaalteater Royal Holloway, University of London Suurbritannia, London
Elo-Hanna Seljamaa folkloristika The Ohio State University USA, Columbus, Ohio
Mari Sild neurobioloogia Universite Laval Kanada, Montreal
Laur Kanger meedia ja kommunikatsioon University of Edinburgh Suurbritannia, Edinburgh
Jaanika Edesi taimefüsioloogia ja biotehnoloogia University of Oulu Soome, Oulu
Anu Sepp kasvatusteadus University of Helsinki Helsingi, Soome
Ivar Blank veterinaaria Universität Bern Šveits, Bern
Svetlana Belova veterinaaria European Colleage of Veterinary Dermatology Šveits, Zürich
Vootele Tamme optomeetria University of Latvia Läti, Riia

Täpsem info:
Märt Miljan
Sihtasutus Archimedes kommunikatsioonijuht
52 15 767

Viimased uudised