Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Primuslased külastasid Riia Kõrgemat Majanduskooli

“Õppekäik oli huvitav,” hindas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja Virve Transtok. “Meid võeti vastu väga südamlikult nii kooli juhtkonna kui ka kooli vilistlase Mikk Tamme poolt.”

Külaskäigust osa võtnud tutvusid nii kooli õppetöö kui ka üldise töökorraldusega. Eestist tulnuid saatsid sealsed Eesti tudengid, et tutvustada oma kooli ja anda selgitusi.

“No olid alles vahvad noored inimesed, kes suhtlesid vabalt igal teemal!” märkis Primus programmi tegevjuht Urve Vool. “Sellise oskuse on kindlasti andnud õppetöö paljuski teistsugune läbiviimine kui meil Eestis kombeks: üliõpilased lahendavad ülesandeid meeskondades ja vastutavad tulemuse saavutamisel kogu meeskonnaga, vanema kursuse tudengid viivad läbi seminare noorema kursuse tudengitele jne.”

“Iseseisvust ja suhtlemisoskust õpetab ka kindlasti pidev koostöö tööandjatega – iga tudeng peab ise leidma endale semestri lõputöö teema, mis seotud tööandja igapäevase tegevusega,” lisas ta.

Muu hulgas saadi teada, et õpetamine toimub moodulitepõhiselt ning palju kasutatakse praktilist õpet ja üliõpilasekeskset õppimist, kusjuures üliõpilased töötavad sageli 4-liikmelistes rühmades.

Et korraldada õppetööd paremini, on kooli juhtkond väga huvitatud üliõpilaste tagasisidest, mida kogutakse igal õppeaastal: üliõpilaste arengu ja kursuste toimimise kohta.

Esimese kursuse lõpus viiakse üliõpilastega läbi 15-minutilised tagasisideintervjuud. Vestlejateks on inimene osakonnast ja juhtkonna esindaja. Üliõpilased teavad ette küsimusi ja vesteldakse elamistingimustest, tervisest jms.

Teisel kursusel esitavad üliõpilased kirjaliku enesehinnanguaruande ja toimub individuaalne 20 minutiline vestlus. Seekord pannakse rõhku õpilase akadeemilisele tulemuslikkusele, sotsiaalsele seotusele, õppimiskogemustele, lõputöö kirjutamisele ja tulevikuplaanidele.

Väga aktiivselt tegutsevad kooli vilistlased: töötatakse mentoritena, arenduslaboratooriumis, loetakse valikaineid ja korraldatakse vilistlasüritusi. Samuti aitavad vilistlased leida stipendiume üliõpilastele õppemaksu tasumiseks. Eelmisel aastal toetasid vilistlased õppureid 20 stipendiumiga.

Igal aastal koostab kooli juhtkond enesehinnangu aruande, mis on kõigile saadaval e-õppe keskkonnas.

Täpsemalt saab külaskäigust lugeda Virve Transtoki kokkuvõttest.

Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias on Läti pealinnas asuv kõrgkool, kus on võimalik veidi vähem kui kolme aastaga omandada rahvusvaheliselt akrediteeritud bakalaureusekraad majanduses ja ärijuhtimises.

Kool asutati 1994. aastal, et pakkuda kvaliteetset majandusharidust Eesti, Läti ja Leedu tudengitele.

Kooli õpib umbes 400 üliõpilast. Õppemaks 2010. aastast on 3500 eurot aastas.

Tutvumisreis toimus kolmanda taseme õppe arendamise programmi Primus raames. Programmi elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Programmi eelarve on 228 miljonit krooni (2008-2014) ning programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet.

Lisainfo: programmi Primus tegevjuht Urve Vool, urve.vool@archimedes.ee

Viimased uudised