Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte ligi 3,7 miljoni krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai kolmandas taotlusvoorus toetust 29 Eesti noorteprojekti.
Toetati 5 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Häädemeeste vallavalitsus korraldab Eesti ja Soome noortele noortevahetuse, kus arutatakse, kuidas muuta keskkonna hoidmist noortele atraktiivsemaks ning soovib teada saada noorte arvamust looduse kaitsmisest.
Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 5 projekti. Näiteks korraldab Kuriteo Ennetuse Sihtasutus rahvusvahelise noortealgatuse “Äratusest öörahuni”, mille raames õpivad Eesti ja Poola erikoolide õpilased fotograafiat. Õpilaste fotodest pannakse kokku raamat ning rändnäitus.
Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 17 vabatahtlikku erinevatest Euroopa Liidu riikidest nagu Saksamaa, Itaalia, Austria, Hispaania, Ungari, Tšehhi, Kreeka ja Prantsusmaa. Vabatahtlikud asuvad tegutsema noorteorganisatsioonides, kultuurimajades, hooldekodudes, lasteaedades, koolides ning sotsiaal- ja noortekeskustes üle Eesti. 6 Eesti noort läheb aga vabatahtlikuks Makedooniasse, Prantsusmaale, Saksamaale ja Moldovasse, töötama noorteorganisatsioonidesse või -keskustesse ja puuetega noortega.
Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kaks koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks tuleb lastepäevakeskusesse LAD ettevalmistavale kohtumisele Itaalia organisatsiooni Soro Tori Onlus esindaja, et arendada koostööd vabatahtlike vastuvõtmiseks ja saatmiseks Itaaliast Eestisse ja vastupidi.

Noorteseminaride
alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati kolme projekti. Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud koondab projekti “Tallinn tudengisõbralikuks!” raames kokku Tallinna üliõpilaste ettepanekud kohalikeks valimisteks ja korraldab kohtumisi kohaliku volikogu kandidaatidega, kus ettepanekuid arutatakse.
Toetust sai ka üks noorte demokraatiaprojekt.
Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.
Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. septembriks on eriti oodatud keskkonnateadlikust tõstvad ja maailmaharidust edendavad projektid.
Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@noored.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised