Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte ligi 8,6 miljoni krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai esimeses taotlusvoorus toetust 45 Eesti noorteprojekti.

Toetati 17 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Noorteorganisatioon Eesti 4H korraldab 13 erinevast Euroopa riigist pärit maanoortele projekti, kus arutatakse võimalusi, kuidas maanoored saaksid rohkem otsustusprotsessides osaleda ning panustada ühiskonna jätkusuutlikku arengusse. Tallinna Püha Vaimu kogudus korraldab aga Eesti, Soome, Saksamaa ja Islandi noortele projekti, kus arendatakse koostööd erinevatest konfessioonidest pärit noorte vahel. Mõlemad projektid leiavad aset selle aasta augustis Eestis.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 9 projekti. Näiteks korraldab Kuressaare linna Noortekogu UNICEFi Sinise Nädala ajal suurema aktsiooni, kus noored värvivad ära rularambi, teevad ettepanekuid kohaliku elu arendamiseks poliitikutele ja muud kasulikku. Mittetulundusühing Imelised aga korraldab laagri Tartu nägemispuudega noortele.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi raames korraldab Eesti Noorteühenduste Liit oktoobris, kohalike omavalitsuste valimiste eel, varivalimised Tallinna ja Tartu koolides.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 30 vabatahtlikku erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Armeeniast, Valgevenest ja Ukrainast. Peamiselt asuvad nooredtegutsema noorteorganisatsioonides, lasteaedades, sotsiaal- ja noortekeskustes, aga on ka kultuurivaldkonna projekte. Näiteks aitavad lausa 15 Euroopa vabatahtlikku sel aastal korraldada laulu- ja tantsupidu.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu viis koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab noorteorganisatsioon Trajectory@ koolituse mitteformaalse õppimise abil kultuuridevahelise dialoogi arendamisest ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus viib läbi projekti “Paremaks Euroopa kodanikuks”.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati Euroopa Parlamendi mudelsessiooni läbiviimist Hiiumaal ning seminari, kus arutatakse erinevatest riikidest pärit leedu juurtega noorte suuremat kaasamist nende elukohariikide ühiskondlikku ellu.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. aprilliks on eriti oodatud loovust ja innovatsiooni arendavad projektid.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Viimased uudised