Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 24 miljoni krooniga

Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammist sai sel aastal toetust kokku 139 Eesti noorteprojekti.

Selle aasta viimases taotlusvoorus toetati 33 noorteprojekti ligi 5,5 miljoni krooniga.

Toetati kaheksat rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Sänna kultuurimõis aitab oma noortevahetuses tööhõivele kaasa, õpetades Baltimaade ja Slovakkia erivajadustega noortele puitmänguasjade, kaltsuvaipade ja riidest kottide tegemist ning siidimaali ja savitööd. Rakvere linnavalitsus käsitleb Läänemeremaadest pärit noortega sallivust läbi fotograafia. Järgmise aasta alguses loovad ja salvestavad noortevahetuses osalejad fotolavastusi erinevates Virumaa paikades.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati kuut projekti. Näiteks tutvustab Rõuge Noorteklubi oma rahvusvahelise noortealgatuse käigus Rõuges juba toimiva ideekohviku põhimõtet ka mujal Euroopas ning loob noorte tööbörsile rahvusvahelise kodulehe. MTÜ Chance´i projekt ”Päästa ennast” õpetab aga noori läbi räpi ühiskondlikke probleeme käsitlema.

Euroopa vabatahtliku teenistuse toel tuleb Eestisse 12 vabatahtlikku Ungarist, Prantsusmaalt, Leedust, Gruusiast, Saksamaalt, Taanist ja Makedooniast, kes asuvad teenistusse noortekeskustes, lasteaedades ja sotsiaalkeskustes. 12 Eesti noort suunduvad aga vabatahtlikeks Portugali, Gruusiasse, Moldovasse, Inglismaale ja Makedooniasse, kus tegutsetavad noorteorganisatsioonides ja päevakeskustes.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu neli koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab Seiklejate vennaskond rahvusvahelise koolituse ”I share, I care”, mis keskendub noorsootöötajate enesearengule, info atraktiivsele edastamisele noortele jmt. Living for Tomorrow töövarjuprojektis ”Sharing Thoughts, Approaches, Resources” jagatakse kogemusi Eesti ja Portugali seksuaalhariduse käsitluste ja olukorra üle.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis arendab noorte ja otsustajate vahelist dialoogi, toetati kolme projekti. TDM 2000 projektis ”Kes suvel õietolmu ei kogu, see talvel mett ei söö” teevad Harjumaa noored ettepanekuid noorte tööhõive suurendamiseks ja ettevõtlikkuse arendamiseks ning arutavad oma ideid vallajuhtidega.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. veebruariks 2011 on eriti oodatud noorte ettevõtlikkust arendavad, keskkonnateadlikkust tõstvad, maailmaharidust edendavad ja sotsiaalsele sidususele kaasa aitavad projektid.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised