Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 24 miljoni krooniga

Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammist sai sel aastal toetust kokku 141 Eesti noorteprojekti.
Selle aasta viimases taotlusvoorus toetati 24 noorteprojekti üle 3,7 miljoni krooniga.
Toetati nelja rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Tugikeskus Arktur korraldab suvel Narva-Jõesuus Poola, Rumeenia, Kreeka, Prantsusmaa, Ungari ja Eesti noortele keskkonnateemalise noortevahetuse, kus arutletakse inimtegevuse mõju üle keskkonnale ning külastakse ka Narva elektrijaama ja Kohtla kaevandusmuuseumi.
Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 6 projekti. Näiteks korraldab MTÜ “Hea on olla” projekti “Kuidas sind polnud?”, mis toob kokku Saaremaa noored erinevatest piirkondadest, kes viivad koos läbi eripalgelisi tegevusi nagu koristustalgud, luuleõhtud, spordipäevad ja flashmob.
Noorte demokraatiaprojektidest toetati Viljandi maavalitsuse algatust “Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale”, millega arendatakse noorte osaluskogusid Viljandimaal ja Põhja-Lätis.
Eestisse tuleb üheksa Euroopa vabatahtlikku Itaaliast, Prantsusmaalt, Lätist, Sloveeniast ja Hispaaniast, kes asuvad teenistusse noortekeskustes, Narvas asuvas lasteaias Sädemeke, huvikeskuses Kullo, Sänna kultuurimõisas ning Hiiumaa noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses. Kaheksa Eesti noort suunduvad aga vabatahtlikeks Portugali ja Makedooniasse, kus tegutsetakse teatriprojektides ning Kreeka noortekeskusesse.
Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kaks koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab Kuriteoennetuse sihtasutus ettevalmistava kohtumise seminari jaoks, kus plaanitakse vahetada kogemusi spetsialistidega Inglismaalt ja Poolast, kuidas kasutada loomateraapiat internaatkoolides ja turvakodudes.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.
Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. veebruariks 2010 on eriti oodatud keskkonnateadlikkust tõstvad ja maailmaharidust edendavad projektid.
Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.
Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised