Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 252 800 euroga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai neljandas taotlusvoorus toetust 26 Eesti noorteprojekti.

Toetati kahte rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. MTÜ No Borders Ida-Virumaalt tutvustab Ungari, Prantsuse, Poola, Hispaania, Itaalia ja Eesti maanoortele oma noortevahetuse ”Re-Motion” käigus, milliseid võimalusi pakub vabatahtlikuna tegutsemine nii noortele endile kui ka kohaliku elu arendamiseks.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati seitset projekti. Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpilased loovad oma noortealgatuse käigus vastastikuse abi kaupluse, kust abi vajavad inimesed saavad endale annetustena kogutud esemeid.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammist toetatud projektis selgitab noortegrupp Simple Street noortele inimõiguste olemust ja olulisust.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 11 vabatahtlikku Armeeniast, Tšehhist, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, Ukrainast, Makedooniast ja Gruusiast, kes asuvad tööle sotsiaalkeskustes, kultuuriasutustes, noortekeskustes, lasteaedades ja noorteorganisatsioonides. Kuus Eesti noort siirduvad aga vabatahtlikuks Hispaaniasse, Kreekasse ja Makedooniasse, noorteorganisatsioonidesse ning merikilpkonni päästma.

Toetati nelja noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamise projekti. Foorumteater korraldab rahvusvahelise koolituse ”Free Our Mind” Rumeenia, Inglismaa, Itaalia, Eesti ja Portugali noortega töötavatele inimestele.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati MTÜ Tallinn 2011 projekti ”Vaba linn”, kus noored töötavad välja erinevaid lahendusi ja prototüüpe Tallinna linnaelu paremaks muutmiseks.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. november.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised