Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 3,6 miljoni krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai kolmandas taotlusvoorus toetust 23 Eesti noorteprojekti.
Toetati viit rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Virumaa Noorte Initsiatiiv korraldab septembris Viljandimaal noortevahetuse Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Bulgaaria töötutele noortele, kus õpitakse kasutama uut meediat ja tutvustatakse elektroonilist portfooliot, mille abil on võimalik hinnata ja analüüsida oma mitteformaalset õpikogemust.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati kolme projekti. Näiteks õpivad Viljandimaa noored oma algatuse “Tuleviku mulgid” raames tundma oma maakonna iidseid ja unustatud vaatamisväärsusi, koostavad neid tutvustavad DVDd ning asuvad hiljem maakonna külalistele giidina ekskursioone läbi viima. Noortegrupp Ehitajad aga õpetab muusikahuvilistele noortele, kuidas ise valmistada elektroonilisi muusikariistu, mida noored saavad hiljem kasutada oma muusika loomiseks ja esitamiseks. Projekti käigus valmivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalid.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi raames viib Eesti Noorteühenduste Liit järgmise aasta Riigikogu valimiste eel läbi varivalimised, millega antakse noortele alates 14. eluaastast võimalus endale meelepärase kandidaadi poolt hääletada.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse kaheksa vabatahtlikku Armeeniast, Austriast, Gruusiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Tšehhist. Neli Eesti noort lähevad aga vabatahtlikuks Kreekasse, Süüriasse, Inglismaale ja Armeeniasse.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kaks koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab MTÜ Metropolis oktoobris rahvusvahelise koolituse “Creativity-Writing-Communication”.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati nelja projekti. Viimsi Noortevolikogu arutab koos Tallinna, Kuressaare, Jõhvi ja Rakvere õpilastega oma projekti “Kuidas võidelda noorte tööpuuduse vastu – palgatöö või ettevõtlus?” raames noorte töötuse üle Eestis ja Euroopas ning teeb otsustajatele ettepanekud, mil moel noorte arvates peaks töötuse probleemi leevendama.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. septembriks on eriti oodatud projektid, mis käsitlevad noorte tööhõivet läbi vabatahtliku tegevuse.

Viimased uudised