Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle veerandi miljoni euroga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai kolmandas taotlusvoorus toetust 26 Eesti noorteprojekti kogusummas 271 500 eurot. 

Toetati kolme rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Hugo Treffneri gümnaasium korraldab oktoobris noortevahetuse Eesti ja Hollandi gümnaasiumiõpilastega. Arutatakse sotsiaalsete probleemide üle, võrreldakse olukorda Eestis ja Hollandis ning mõeldakse, kuidas noored saavad vabatahtlikuna tegutsedes probleemide lahendamisele kaasa aidata. Projekti heategevuslikul kultuuriõhtul kogutakse annetusi loomade varjupaigale. 

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati seitset projekti. Põlva Avatud Noortekeskuse noortealgatusega ”Noortelt noortele” õpivad tavanoored tundma puuetega noori, et nendega koos erinevaid tegevusi läbi viia. 

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati kahte projekti. Põlvamaa Noortekogu projekti „Youth for democracy and democracy for youth“ raames arutavad Saksa ja Eesti noored demokraatia toimimise põhimõtete ja erinevate demokraatia vormide üle ning koostavad ideaalse demokraatia mudeli. 

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 14 vabatahtlikku Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Türgist, Ukrainast, Rootsist, Rumeeniast, Slovakkiast ja Hispaaniast, kes asuvad tööle noortekeskustes, lasteaedades, koolides, orbudekodus ning töötavad ka puuetega noorte ja vanuritega. Neli Eesti noort siirduvad aga vabatahtlikuks Rumeeniasse, Kreekasse ja Inglismaale noorsootööd tegema.

 Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel korraldab MTÜ Life Zone partnerlusseminari Ukrainas, kus saavad kokku 12 riigi noored ja noortejuhid. Seminaril luuakse uusi kontakte Euroopa ja Kaukasuse riikidega, et plaanida vähemuste diskrimineerimise vastu võitlemisele ja kohalikus kogukonnas noorte osaluse suurendamisele kaasa aitavaid projekte. 

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati viit projekti. MTÜ Elukaar korraldab kohaliku noorteseminari „Väljakutse: noorte töötus noorte endi silmis“ kus noored ja otsustajad arutavad noorte töötuse probleemide üle – kuidas parandada töötutele noortele suunatud avalikke teenuseid ja tõsta noorte võimekust tööturul hakkama saada. 

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid. 

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. 

Teate edastas: 

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised