Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Primus otsib VÕTA välishindajaid ehk assessoreid

2012. aastast käivitub VÕTA kvaliteediarenduste viimane etapp ehk VÕTA välishindamine. Viiakse läbi välishindamise pilootprojekt, mis hõlmab assessorite koolitust, pilootprojektis osalevate õppeasutuste külastust ning tagasisidestamist.
Seoses sellega otsib programm Primus VÕTA välishindajaid ehk assessoreid.

VÕTA kvaliteediarenduse eesmärgiks on:
– Aidata kaasa VÕTA süsteemide ja -kordade  arendamisele õppeasutustes.
– Võimaldada kõrgkoolil selgitada välja oma VÕTA valdkonna tugevused ja parendusvaldkonnad.

Assessori ülesanded:
– Hindab õppeasutuse poolt esitatud eneseanalüüsi ning külastuse alusel VÕTA süsteemi ja –korda ning nende vastavust VÕTA põhimõtetele.
– Annab soovitusi õppeasutuse VÕTA süsteemi ja –korra parendamiseks.
– Esitab meeskonna koostöös tagasisideraporti  õppeasutuse VÕTA süsteemi ja –korra kohta.

Assessori võimalused:
– Saada VÕTA põhimõtete alane koolitus.
– Saada meeskonnatöö kogemus.
– Võimalus põhjalikult tutvuda Eesti erinevate õppeasutuste VÕTA-alaste regulatsioonide ning arengutega.

VÕTA assessori tööd ei tasustata. Koolitusel osalemine on tasuta, vajadusel  hüvitatakse ööbimine, transport koolituskohta ja tagasi, kõrgkooli külastusvisiidi puhul transport teise linna. Assessori tegevused kestavad 2012-2013.

Assessorite puhul on eelnev kokkupuude VÕTAga kas hindaja või nõustajana soovitav, kuid mitte vajalik.

Osalemissoovist palume anda teada hiljemalt 03.02.2012 ning rohkem infot e-posti teel: raul.ranne@archimedes.ee.

Viimased uudised