Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Programm Primus valis aasta parimad

Programm Primus valis 2009. aasta parimaks partneriks Mainori Kõrgkooli, teise preemia sai Tallinna Tehnikaülikool.

Aasta parimaks partneriks valitud Mainori Kõrgkooli (Erahariduskeskus AS) puhul tõstis komisjon esile teadlikult planeeritud õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamise (tegevus 1) koolitusi, eelarve eesmärgipärast kasutust, aruannete õigeaegset esitamist, avatud ja konstruktiivset suhtlemist ning aktiivset osalemist kõikides tegevustes.

Teise preemia sai Tallinna Tehnikaülikool, mis rakendab programmi juhtimiseks juhtnõukogu ja on aktiivselt kaasanud juhtkonna. Lisaks tegutsetakse aktiivselt programmi ja kõrgkooli eesmärkide täitmisel.

Parimat partnerit premeeritakse 60 000 krooniga, teine preemia on 40 000 krooni.

Parima partneri tiitli nominentideks olid kuus Primuse partnerit, lisaks kahele preemiasaajale Eesti Maaülikool, Sisekaitseakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Nominendid on edukalt ellu viinud oma 2009. aasta tegevuskava ning osalevad aktiivselt ja särasilmselt programmi tegevustes.

Aasta 2009 õppivaks õppejõuks valiti ja 25 000-kroonine preemia määrati Inga Kartonile Sisekaitseakadeemiast ja Riina Runnelile Tartu Ülikoolist.

Komisjon otsustas antud kategoorias välja anda ka ergutuspreemia 15 000 krooni, mille sai Kalju Lott Tallinna Tehnikaülikoolist.

Inga Karton on osalenud aktiivselt Primuse koolitustel, töötanud välja koolituskursuse “Üliõpilaste motiveerimine” ning on ka 2009. aasta sügisest mentorõppejõud. Inga on edukalt rakendanud õpituid interaktiivseid õppemeetodeid, kujundavat hindamist ja tagasisidestamist oma igapäevases õppejõutöös.

Riina Runnelit tunnustas komisjon tubli töö eest kolleegide nõustamisel ja loomulikult on temagi aktiivselt osalenud Primuse koolitustel ning tegutseb mentorõppejõuna.

Kalju Lott on vanema põlvkonna õppejõud, kes lisaks koolitustel osalemisele innustab kolleege enesetäiendamisega tegelema ja on neid lausa käekõrval õppesse toonud.

Aasta õppejõudude koolitajaks valiti ja 25 000-kroonine preemia määrati Mari Karmile Tartu Ülikoolist. Mari on välja töötanud ning läbi viinud mitmeid õppejõududele ja juhendajatele mõeldud koolituskursusi, samuti on ta osalenud mitme kursuse väljatöötamisel.

Karmi koolituste tagasiside on olnud väga positiivne – osalejad hindavad nii tema koolituste sisukust kui ka positiivset õhkkonda ja alati sobivat metoodikat.

Aasta koolitussõbralikuma kõrgkooli ja/või selle struktuuriüksuse alamkategoorias esitati ainult üks taotlus. Komisjon otsustas anda välja ergutuspreemia ainsale taotlejale, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžile.

Koolitussõbralikumat kõrgkooli ja/või selle struktuuriüksust tunnustati 25 000-kroonise ergutuspreemiaga.

Programmi toetusel rakendunud õppekavaarenduse edulugude koostööpreemia otsustas komisjon anda Tartu Kõrgemale Kunstikoolile, mis on teinud suurepärast koostööd õppekavade arendamisel programmi teiste partneritega.

Märkimisväärse töö eest õppekavade pädevuspõhisteks arendamisel sai ergutusauhinna Sisekaitseakadeemia.

Õppekavaarenduse edulugude kategooria peapreemia suuruseks oli 80 000 ja ergutusauhinna suuruseks 20 000 krooni.

Preemiad antakse üle 7. aprillil Kõrghariduse konverentsil 2010.

Konkursikomisjoni kuulusid Katrin Kiisler (SA Archimedes), Helen Põllo (HTM), Heiki Päeva (EBS), Anneli Lorenz (SA Archimedes), Karin Ruul (SA Archimedes), Hely Lutti (SA Archimedes), Lilian Kallas-Sults (Sisekaitseakadeemia) ja Ija Stõun (TTÜ).

Programmi Primus rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, preemiad pani välja Haridus- ja Teaduministeerium.

Viimased uudised