Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Raamatu "Noorsootöö võimalikkusest vanglas" esitlus Hobuveskis

21. veebruaril k.a toimub Tallinnas, Hobuveskis raamatu “Noorsootöö võimalikkusest vanglas” esitlus. Raamatu autorid on Ülly Enn ja Elina Kivinukk ning see on valminud Euroopa Noored Eesti büroo poolt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Eesti kinnipidamisasutustes ellu viidud koolitusprojekti kokkuvõttena.

Euroopa Noored Eesti büroo, kes koordineerib Eestis Euroopa Liidu haridusprogrammi Euroopa Noored tegevust, viis perioodil juuli 2005 – juuni 2006 ellu pika-ajalise koolitusprojekti Eesti vanglate töötajatele (sotsiaaltöötajad, psühholoogid, huvijuhid, jt), arendamaks nende pädevusi noorsootöös ja projektijuhtimises ning loomaks seeläbi paremaid eeldusi noori kinnipeetavaid kaasavateks ettevõtmisteks Eesti vanglates.

Koolitusprojektis osalesid esindajad Murru, Pärnu, Tallinna, Tartu ja Viljandi vanglatest ning Murru ja Tallinna vanglates kinnipeetavate haridust korraldavatest Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumist ja Keila Ühisgümnaasiumist.

“Tegemist on nii Eesti kui Euroopa kontekstis väga ainulaadse ettevõtmisega haridus- ja justiitsvaldkonna piirimail,” sõnas koolituse idee autor Ülly Enn, Euroopa Noored Eesti büroo kaasatuse ja koolituse valdkonna koordinaator. “Noorte kinnipeetavatega töötavatele spetsialistidele toob mitteformaalse õppimise ja noorteprojektide rakendamine uusi professionaalseid väljakutseid ning avardab oluliselt kinnipeetavate toimetuleku ja arengu toetamise võimalusi.”

Koolitusprojekti tulemusena on neljas Eesti kinnipidamisasutuses käivitunud 9 noortealgatusprojekti, mille idee pärineb noortelt kinnipeetavatelt ja mille läbiviimises on kandev roll noortel endil ning mida on rahastatud Euroopa Noored
programmi poolt.

Näiteks dokumentaalfilmid vanglate igapäevaelust, noorte kinnipeetavate sotsiaalsete oskuste arendamine, samuti projektitegevused riskikäitumisega noortega, et panna vabaduses elavaid noori mõtlema elu väärtuste üle, aidata neil teha õigeid valikuid ja pikemas perspektiivis ehk seeläbi ka ennetada noorte kuritegevust.

Lisaks avanes ühel vabanenud noorel Viljandi Vangla toel võimalus viibida 2006. aasta sügisel 3 nädalat Suurbritannias, tegutsedes Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikuna keskkonnakaitse-alases projektis.

Tsiteerides ühte projektis osalenud noort: “Projekt on andnud mulle usku oma võimetesse ja tegudesse. Olen aru saanud, et on ka teisi tegevusi peale kuritegevuse…”

21. veebruaril k.a kell 14.30-17.00 Tallinnas, Hobuveskis (Lai 47) toimuval esitlusel saavad koolitusprojekti protsessi ja tulemuste tutvustamiseks lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatele sõna ka projektides osalenud vanglate töötajad ja noored kinnipeetavad ise.

Lisainfo:

Mirjam Jänes
avalike suhete ja kodanikuhariduse koordinaator
Sihtasutus Archimedes, Euroopa Noored Eesti büroo
6996493
5127388
mirjam@noored.ee
http://euroopa.noored.ee/

Viimased uudised