Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Raamprogrammi IKT valdkonna 4. taotlusvoorus jagatakse 801 mln eurot

Raamprogrammi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) valdkonna neljas konkursikutse on avatud

19. novembril avati IKT valdkonna neljas konkursikutse kogueelarvega 801 miljonit eurot. Konkursiga kuulutati välja 19 IKT-alaste teadusuuringute teemat tulevikuvõrkude, robootika, elektroonikakomponentide, tervishoiu, transpordi ja energia ning iseseisva toimetuleku valdkondades. Lisaks eeltoodule oodatakse taotlusi rahvusvahelise koostöö ja üldiste kaasnevate meetmete (general accompanying measures) teemadele.
Seekordsest kutsest on välja jäetud digitaalsete raamatukogude valdkond, mis on planeeritud 2009. a teisel poolel avanevasse viiendasse taotlusvooru.
Konkursi tähtaeg on 1. aprill 2009 kl 17:00 Brüsseli aja järgi.

Projektitaotluste hindamine on kavas läbi viia kolme nädala jooksul 25. maist kuni 12. juunini 2009. Sellest järgmisel kahel nädalal (2.-12. juuni) toimuvad projektide koordinaatorite nn katsumised (hearings). Hindamistulemused peaksid Euroopa Komisjonist saabuma 2009. a juuni lõpuks.

19. novembril avati ka kolm tulevikutehnoloogiate teemat (FET proactive initatives) ning FET koordineerivate ja toetavate tegevuste teema kogueelarvega 61 miljonit eurot. Selles valdkonnas saab projektitaotlusi esitada jooksvalt, konkurss sulgub 31. detsembril 2010.

8. detsembril avaneb IKT ja energia valdkondade ühiskutse kogueelarvega 20 miljonit eurot. Teemaks uued IKT-lahendused nutikates elektrijaotusvõrkudes (Novel ICT solutions for Smart Electricity Distribution Networks). Selle kutse tähtaeg on 31. märts 2009 kl 17:00 Brüsseli aja järgi.

Info IKT programmi 4. konkursikutse kohta leiate CORDISest aadressil:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=185#infopack

Küsimuste korral pöörduge sihtasutusse Archimedes.

Aavo Kaine
7RP info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna konsultant
SA Archimedese teaduskoostöö keskus
aavo.kaine@archimedes.ee
tel 730 0329

Viimased uudised