Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Rahvuskaaslaste stipendiumi tähtaeg läheneb!

Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga annab välja Rahvuskaaslaste stipendiumit. Taotluste esitamise tähtaeg on 1.mail 2019.

Rahvuskaaslaste programm toetab väliseesti noorte tasemeõpet Eesti ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui Eestisse õppima sooviva noore eesti keele oskus ei ole piisavalt hea tasemel, siis on võimalik taotleda stipendiumi ka üheaastaseks intensiivseks keeleõppeks Tartu Ülikoolis. Keeleõppe eesmärk on võimaldada  väliseestlastel peale õppe läbimist alustada õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel.

Stipendium koosneb ühekordsest stardistipendiumist, igakuisest põhistipendiumist õpingute perioodil, sõidustipendiumist kahel korral aastas ning kord aastas makstavast lisastipendiumist hea õppeedukuse korral. Vajadusel kaetakse ka elamisloa riigilõiv ja tervisekindlustus. Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased viis aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud õppimise eemärgil taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul).

Taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu hiljemalt 1. maiks.

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).

Rohkem info leiab sihtasutuse kodulehelt.

Viimased uudised