Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Rahvusvaheline taastuvenergia ja säästva ehitamise ning renoveerimise partnerlusüritus ja mess CLEAN ENERGY POWER® 2008 Stuttgardis

7.-9. märtsini 2008 toimub Saksamaal Stuttgartis rahvusvaheline taastuvenergia ja säästva ehitamise ning renoveerimise mess CLEAN ENERGY POWER® 2008. Messi teemadeks on passiivmajaga seotud tooted ja tehnilised lahendused, bioenergia, päikeseenergia, maasoojus jpm. Ligi 10 000 m² suurusel näitusepinnal saab tutvuda rohkem kui 300 väljapanekuga. Lisaks sellele toimuvad messi raames konverentsid erinevatel messiteemadel. Messile oodatakse üle 14 000 külastaja üle kogu maailma.

Steinbeis-Europa-Zentrum, IRC Stuttgart-Erfurt-Zürich, kes on osa Euroopa tehnoloogiasiirde võrgustikust European Innovation Relay Centre (IRC), organiseerib koos SA Archimedesega messi raames 8. märtsil 2008 rahvusvahelise partnerlusürituse. Ürituse keskmes on säästva ehitamise ja renoveerimise tooted ning tehnoloogiad. Osalejatel on võimalik eelneva lühituvustuse põhjal välja valida neile huvipakkuvad ettevõtted ning ühe päeva jooksul nende ettevõtete esindajatega individuaalselt kohtuda.

Partnerlusüritusel keskendutakse järgmistele teemadele:
• Passiivmaja (valmismoodulid, seina- ja katusekonstruktsioonid, ökoloogilised ehitusmaterjalid, aknad, uksed, fassaadid, hoone- ja küttetehnika, kvaliteedi tagamise teenused).
• Kütte- ja jahutustehnoloogiad.
• Uued materjalid.
• Renoveerimise uued tehnoloogiad.
• Konstrueerimist ja renoveerimist toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised lahendused.

Korraldatav partnerlusüritus on nii säästva ehitamise ja renoveerimise vallas tegutsevatele ettevõtetele kui ka teadusasutustele ideaalne võimalus:
• samal alal tegutsevate ettevõtete ja institutsioonidega kohtumiseks,
• üle-euroopaliste kontaktide loomiseks,
• uute koostööpartnerite leidmiseks,
• uute innovaatiliste tehnoloogiatega tutvumiseks,
• tootmise, turundamise ja turustamise alase vajaliku oskusteabe hankimiseks,
• oma innovaatiliste tehnoloogiate ja oskusteabe pakkumiseks,
• rakendusliku suunitlusega teadustulemuste levitamiseks,
• partnerite väljavalimiseks edasiseks teadusalaseks ja tootearenduslikuks koostööks.

Üritusele on oodatud säästva ehitamise ja renoveerimise alal tegutsevad ettevõtted ja teadusasutused, kes otsivad partnereid vastastikuse koostöö tegemiseks või Euroopa Liidu poolt finantseeritud projektides osalemiseks:
• arhitekti- ja inseneribürood, projekteerimisettevõtted, säästva ehitamise ja renoveerimisega seotud toodete ja teenuste pakkujad jt,
• ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, T&A organisatsioonid.

REGISTREERUMINE
Registreeruda saab veebilehel: http://cleanenergy.ircnet.lu või SA Archimedes kaudu. Registreerumise vorm peab sisaldama ettevõtte/teadusasutuse profiili ja kontaktandmeid. Registreerumistähtajaks on 20. veebruar 2008 (eelneva info põhjal oli see 15.02)

Kõikide partnerlusüritusel osaleda soovijate profiilid avaldatakse veebikataloogis, mille alusel saab välja valida ettevõtted/teadusasutused, kellega kohtumisest ollakse huvitatud. Tehtud valikute põhjal pannakse paika kohtumiste ajakava. Kohtumissoovide edastamise lõpptähtaeg on 22. veebruar 2008.

OSALUSTASU
Partnerlusürituse osalustasu on 50 eurot, millele lisandub käibemaks 19%. Osalustasu sisaldab messi pääset, samuti kerget lõunasööki partnerlusürituse toimumise päeval.

Messi kodulehekülg: http://www.cep-expo.de/

Lähem info ja registreerumine:

Epp Tohver-Bulavs
EL 7RP ja ESTIRC konsultant
SA Archimedes
Tel +372 730 0331, +372 528 0101
epp@archimedes.ee

Viimased uudised