Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Rahvusvahelise kõrgharidusorganisatsiooni asepresidendiks valiti Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere

Brüsselis tegutsev rahvusvaheline Academic Cooperation Association (ACA) valis tänasel peaassambleel oma asepresidendiks sihtasutuse Archimedes juhatuse esimehe Rait Toompere.

“Valituks osutumine on eelkõige tunnustus Eesti kõrghariduse arengutele viimastel aastatel – nii poliitika kujundajatele kui elluviijatele, ” sõnas Toompere. “Asepresidendi töö peamine fookus on ACA strateegiline juhtimine. Eestile on olulisus selles, et me pääseme ligi informatsioonile, mis aitab meil haridusvaldkonnas oma tegevust fokusseerida ning hoiduda vigadest. Seega me ei pea ise tingimata jalgratast leiutama ja ressursse sellele kulutama,” kinnitas Toompere.

ACA näol on tegemist 1993. loodud olulise katusorganisatsiooniga kõrghariduse rahvusvahelistumiseks, mille tegevuses osaleb 20 olulist haridusvaldkonna asutust erinevatest riikidest. Näiteks Briti Nõukogu Suurbritannias, DAAD Saksamaal ja Nuffic Hollandis. ACA peamiseks tegevuseks on uuringute ja hindamiste läbiviimine, avaliku ja erasektori nõustamine ning kõrgetasemeliste arengukohtumiste korraldamine.

“Näiteks Eesti Arengufond tellis ACA-lt uuringu “Rahvusvaheliselt edukate ülikoolide kriitilised edutegurid ja edulood”, mis valmib järgmise aasta alguses,” selgitas Toompere.

Rait Toompere on hariduskoostööga tegelenud alates 1997. aastast, kui Eestis alustati ettevalmistustöid liitumaks Euroopa Liidu vastavate koostööprogrammidega (nt Erasmus). Alates 2000. aastast on Toompere kuulunud sihtasutuse Archimedes juhatusse ning 2007. aastast tegutseb ta juhatuse esimehena.

Sihtasutus Archimedes on suurim hariduse ja teadusvaldkonna tugiasutus Eestis, tänavuse eelarvemahuga 1,7 miljardit krooni. Sihtasutus viib ellu mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi koostöö- ja arendusprogramme, toetatab õpirännet, koordineerib kõrghariduse akrediteerimist ning teaduse hindamist.

Lisainfo:
Märt Miljan, SA Archimedes kommunikatsioonijuht, 521 5767

Viimased uudised