Üldandmed Kontakt Otsi

Rahvusvahelised haridusprogrammid

 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogramm

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutab EMP/Balti teaduskoostööprogrammi raames välja taotlusvooru kõrgkoolidevaheliste hariduskoostööprojektide ja õpirände toetuste taotlemiseks.

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel. EMP ja Norra finantsmehhanismid on Eesti stipendiumiprogrammi panustanud 1 183 000 eurot. Programmi raames on lubatud tegevusteks koostööprojektid ning kõrgkoolidevaheline õpiränne.

Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse, luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektid peavad sisaldama minimaalselt kaks partnerit: üks Eestist ja üks doonorriigist.  Koostööprojekte saab esitada kõikidest kõrghariduse valdkondadest. Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni programmi kodulehelt.

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast kompetentsi ning uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused. Norra asutused (näiteks kõrgkoolid või ettevõtted) saavad stipendiumiprogrammis osaleda partneritena. Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni programmi kodulehelt.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt. Taotlustähtaeg on 25. aprill 2019 kell 16:00 (eesti aja järgi). (Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotlused loetakse automaatselt mittesobivateks.)

Programmi tegevusi tutvustav veebisebinar toimub 12.märtsil algusega kell 10.30. Registreeru sellele siit!

Küsimuste korral pöörduge palun e-posti aadressil eeagrants@archimedes.ee

 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplusi allprogrammid on:

Nordplus Juunior (Nordplus Junior)
Nordplus kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education)
Nordplus täiskasvanuhariduse programm (Nordplus Adult)
Nordplus horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal)
Nordplus keeleprogramm (Nordplus Language)

Täpsem info meie Nordplusi lehel: http://haridus.archimedes.ee/nordplus

 

Euroopa Liidu programm Erasmus+

erasmusplus-768x192

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Täpsem info programmi lehel: http://archimedes.ee/