Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Reaal- ja loodusainete valikkursused saavad kaasaegsed õppematerjalid

Kuna tulevast õppeaastast hakkab keskkooli õppekava pakkuma senisest tunduvalt rohkem valikaineid, on valmimas õppematerjalid kuuele reaal- ja loodusainete valikkursusele. Näiteks saab peatselt täiesti uute materjalide järgi õppida robootikat või geoinformaatikat.

”Uued ainekursused seovad mitut siiani eraldi õpetatavat õppeainet ning kasutavad nende õpetamiseks kaasaegseid tehnoloogiaid,” rääkis õppematerjalide tootmist finantseeriva programmi TeaMe koordinaator Katrin Saart, kes lisas, et õppematerjalid on ette nähtud väga interaktiivsed – vähemalt pool igast kursusest pühendatakse praktiliste oskuste omandamisele.

Koostamisel on materjalid kuuele uuele valikainele, nende hulgas ”Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond”, ”Mehhatroonika ja robootika” ning “Geoinformaatika”. Samuti valmivad õppematerjalid majandusmatemaatika, programmeerimise ja uurimistööks arvuti kasutamise kursustele.

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb õpikust ja e-kursusest, lisaks on komplektis õpetajaraamat, töölehtede kogumik ja teised vajalikud lisamaterjalid. Materjale hakkavad välja töötama meeskonnad, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistid, ainedidaktikud ja gümnaasiumiõpetajad.

Õppematerjale katsetatakse erinevates Eesti koolides alates sügisest, lõplikult valmivad need 2013. aasta maiks. Kõik õppematerjalid saavad olema õpetajatele vabalt kättesaadavad nii interneti vahendusel kui trükitud kujul.

Õppekomplektide loomise kogumaksumus on ligi 450 000 eurot, see summa finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest. Õppematerjalide tootmist rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm TeaMe.

Kursuste sisuga saab lähemalt tutvuda aadressil https://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=411.

Lisainfo: TeaMe programmi koordinaator Katrin Saart, e-post katrin.saart@archimedes.ee, tel 5695 5985.

Viimased uudised