Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

René Eespere presenteerib õpik-käsiraamatut Prima volta

25. novembril 2010 kell 15.00 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis René Eespere õpik-käsiraamatu Prima volta? esitlus. Õpik-käsiraamatu ja selle juurde kuuluva kuue CD väljaandmist toetas programm Primus.

Prima volta? on:

– René Eespere poolt loodud ja metoodiliselt õigesti järjestatud õppematerjal muusikalise kuulmise arendamiseks
– uudne, naturaalsele häälestusele toetuv õppematerjal – käsiraamatu muusikanäited on salvestatud erinevate muusikainstrumentidega ning ka inimhäälega
– õpik-käsiraamat, mis sisaldab harjutusi ja metoodilisi nõuandeid (274 lk) ning mille juurde kuulub salvestatud muusikaline materjal kuuel CD-l.

René Eespere endast ja oma uuest õpik-käsiraamatust:

„Olen üle 30 aasta töötanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja tegelenud tulevaste professionaalsete muusikute muusikalise kuulmise arendamisega. Viimased 15 aastat olen juhendanud ka tulevaste solfedžoõpetajate metoodika- ja praktikakursusi. Kogu selle aja jooksul olen kirjutanud õppetööks vajalikke harjutusi, ülesandeid ja diktaate, sest sobilikku õppematerjali selles valdkonnas on väga vähe. Suurim probleem on just muusikakõrgkoolidele mõeldud, spetsiaalselt muusikalise kuulmise arendamiseks loodud ning metoodiliselt õigesti järjestatud harjutuskogude puudumine. 1994. aastal ilmus minu sulest solfedžeerimisharjutuste kogumik Prima vista?. Selle jätkuna hõlmab ka Prima volta? harjutusi tonaalsest ning posttonaalsest muusikast, kusjuures erilist tähelepanu on pööratud kahe erineva muusikalise keele vahelise silla ehitamisele.“

Viimased uudised