Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Riigi toel ilmub poolsada eestikeelset kõrgkooliõpikut

Kolmapäeval, 2. detsembril kell 11.30 esitletakse Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu raamatut “Sõna ja tähendus”. Eesti Keele Sihtasutuse kirjastamisel ilmunud õpik on kasutatav kõikide filoloogide, semiootikute, kultuuriuurijate ja teiste erialade spetsialistide ettevalmistamisel.

Sellega on riiklik programm “Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008-2012)” jõudnud esimese tulemuseni. Programmi toel peab 5 aasta jooksul ilmuma kokku kuni 50 kõigi teadusvaldkondade põhiõpikut. Praeguseks on lõppfaasis 7 käsikirja koostamine, lisaks on sõlmitud lepingud veel 16 kõrgkooliõpiku koostamiseks.

Programmi kogumaht on rohkem kui 19,5 miljonit krooni ja programmi koordineerib sihtasutus Archimedes. Uus konkurss autorilepingute sõlmimiseks kuulutatakse välja lähiajal. Järgmine programmi toetusel ilmuv õpik on Ain Raali “Farmakognoosia”.

Raamatuesitlusel on kohal ka autor Renate Pajusalu ja retsensent Margit Langemets. Ühtlasi annab üritus hea võimaluse vahetada mõtteid eestikeelse kõrghariduse oleviku ja tuleviku üle.

Lähem teave: HTM-i keeleosakonna nõunik Jüri Valge, jyri.valge@hm.ee, tel 735 0136

Viimased uudised