Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Riik maksab sajale tulevasele õpetajale stipendiumi

Sellel õppeaastal pälvivad sada õpetajakoolituses õppivat tudengit Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt asutatud stipendiumi, eesmärk on tunnustada õpetajaks õppimist ja õpetaja elukutset.

Stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni, sajast väljamakstavast stipendiumist kümme lähevad looverialade tudengitele, kes on aktiivselt osalenud laulu- ja tantsupeo protsessis. Stipendiaadid õpivad Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Taotluse stipendiumi saamiseks esitas 282 üliõpilast, hindamisele läksid korrektselt esitatud 249 taotlust.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas põhjendas pedagoogiliste erialade üliõpilastele stipendiumide maksmist valdkonna prioriteetsusega. “Selleks, et meie laste ette jõuaksid ka tulevikus laia silmaringiga õpetajad, peaksid tulevased pedagoogid juba õpingute ajal eneseharimisele pühenduma, mitte stuudiumi kõrvalt tööl käima,” ütles minister.

Stipendiumi määramisel võttis stipendiumi nõukogu arvesse taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana; looverialade üliõpilaste puhul arvestas stipendiumi nõukogu õppimist muusika- ja tantsuspetsialiste ettevalmistaval õppekaval ning taotleja kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi. Niinimetatud Laulupeo stipendium ja Tantsupeo stipendium annavad noortele märku, et riik väärtustab muusika- ja tantsuõpetajaid kui kultuuritraditsioonide edasiviijaid ning tunnustab nende valmidust lastega tegeleda.

Stipendiumi nõukogusse kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Archimedes, kolme õpetajaid ettevalmistava kõrgkooli ning Tantsu- ja Laulupeo Sihtasutuse esindaja.

Stipendiumisaajate nimekiri asub siin

Viimased uudised