Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Riik maksab tulevastele õpetajatele stipendiumi

Ka sellel õppeaastal jätkab Haridus- ja Teadusministeerium õpetajakoolituses õppivatele tudengitele ning tulevastele muusika- ja tantsuõpetajatele stipendiumi maksmist. Stipendiumiga soovitakse motiveerida õpetajatööks andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama.

“Minu hinnangul on ühiskond lõpuks aru saanud, et õpetaja roll koolis on tohutult tähtis. See tähendab, et vajame sinna kõige tasakaalustatumate isikuomadustega noori inimesi. Selle saavutamiseks maksab Haridus- ja Teadusministeerium juba kolmandat aastat noortele õpetajatele lähtetoetusi ning pedagoogiliste erialade üliõpilastele riiklikke stipendiume,” ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Lukas lisas: “See riiklike stipendiumide süsteem olgu eeskujuks, mille alusel laiendataks stipendiumide saamise võimalust ka kõigi teiste valdkondade tudengitele. Oleme alustanud riiklike stipendiumide süsteemi väljaarendamist just tulevastest õpetajatest, sest eesmärgiks on, et õpetaja amet kuuluks tulevikus kolme kõige mainekama ameti hulka Eestis.”

Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada alates tänasest, 15. novembrist. Ühe stipendiumi suurus 2010/2011. õppeaastal on 20 000 krooni.

Stipendiumi võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks ja kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses ning looverialade üliõpilased, kes osalevad laulu- ja tantsupeo pedagoogilises protsessis.

Sel õppeaastal on kavas välja anda kuni 100 stipendiumi õpetajakoolituse üliõpilastele, sealhulgas 9 stipendiumi laulu- ja tantsupeo ettevalmistamisel aktiivselt osalenud looverialade tudengitele. Tänavu on eelistatud sihtgrupp loodus-, täppis- ja tehnoloogia õpetajakoolituse õppekaval õppivad üliõpilased. Hindamisele võetakse taotlused, kus taotleja kaalutud keskmise hinne on vähemalt 3,5.

Stipendiumi taotlusvorm täidetakse Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskuse kodulehel ja esitatakse hiljemalt 30. novembriks 2010.

Taotlustingimused ja lisainfo https://archimedes.ee/hkk/index.php?leht=566

Viimased uudised