Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

SA Archimedes ja ETAg aitavad Ukrainal võidelda teaduspettusega

Ukraina on asunud lahendama ülikoolides ning teadusasutustes esinevaid  probleeme korruptsiooni ning teaduspettusega, mis takistavad neil integreeruda Euroopa teadusvõrgustikega. Eestist on neile appi läinud Sihtasutus Archimedes ja Eesti  Teadusagentuur (ETAg) eesmärgiga parandada Ukraina teaduse- ja arendustegevuse tugistruktuuride võimekust.

Puudujäägid Ukraina teadussüsteemis hakkasid selguma pärast 2014. aasta Maidani revolutsiooni, mil vabanes Ukraina akadeemiline maailm. Enne revolutsiooni oli teadlastel väga keeruline süsteemi kritiseerida. Ukrainlased toovad päevavalgele suuri puudujääke teaduseetikas, mis väljenduvad ulatuslikus plagieerimises ja altkäemaksude jagamises. Plagiaatide ja altkäemaksude põhjused tulenevad teadmatusest, hoolimatusest kui ka väikestest sissetulekutest, mis ahvatlevad teadlasi pistist vastu võtma. See omakorda kahjustab Ukraina teadlaste mainet välismaal.

Ukraina Riikliku Teaduste Akadeemia liige Viktor Dosenko ütles ajakirjale The Scientist (29.10.2019), et ulatusliku plagieerimise tõttu ei pruugi lausa 90% ukraina teadusprofessoritest olla täiesti legitiimsed teadlased. Samuti on eetikaprobleeme tudengite seas. St Galleni ülikooli Vene kultuuri lektor Elena Denisova-Schmidt viis Lvivi bakalaureusetudengite seas läbi uuringu, mis paljastas, et 93% tudengitest olid oma koolitöid plagieerinud ning 48% ütles, et on ülikoolile maksnud altkäemaksu.

Valentõna Andruštšenko / Foto: Erakogu

Probleemi lahendamiseks on Ukraina haridus- ja teadusministeerium ning kõrghariduse kvaliteediagentuur on asunud kehtestama rangemat kontrolli ülikoolide eetika üle ning võtnud vastu reegleid, mis võimaldab kvaliteediagentuuril võtta ülikoolilt ära teaduskraadide andmise õiguse.

Ukraina kõrghariduse ja teaduse kvaliteedi parandamisel on oma osa ka Eestil. SA Archimedes Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur oli kaasatud juba 2014. aastal Ukraina kõrgharidusseaduse väljatöötamisse.

Praegu viivad SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur Eesti välisministeeriumi toel läbi arengukoostöö projekti Ukraina haridus ja teadusministeeriumiga. See aitab kohalikel kõrgkoolidel, teaduste akadeemial ja ministeeriumitel parandada Ukraina teadus- ja arendustegevuse tugistruktuure. Samuti aitab projekt Ukraina teadusadministratsioonil rakendada vastutustundliku teaduse põhimõtteid.

Ukraina-ELi teaduskoostöökeskuse esindaja Valentõna Andruštšenko sõnul on vastutustundliku teaduse põhimõtteid esmalt asutud rakendama ülikoolides. „Praegu nõutakse üha karmimat plagiaadikontrolli tudengite, doktorantide ja õppejõudude töödele. Viimase paari aasta jooksul on mitmed Ukraina ülikoolid asunud looma kokkuleppeid ülikoolide võrgustikega, mis kasutavad usaldusväärset tarkvara plagiaatide tuvastamiseks,“ rääkis Andruštšenko.

Stella Šapoval / Foto: Erakogu

Vastutustundliku teaduse põhimõtted sisaldavad lisaks teaduseetikale ka avatud ligipääsu publikatsioonidele ning teaduse populariseerimist. „Mis puudutab avatud ligipääsu, siis me oleme näiteks väga huvitatud Eesti Teadusinfosüsteemile sarnase platvormi kasutuselevõtust,“ tõi Andruštšenko näite.

Ukraina haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Stella Šapovali sõnul huvitabki ukrainlasi lisaks eetikanormidele ka Eesti teadusnõunike töö ja teaduse populariseerimine. „Mulle torkavad kohe pähe Eesti telesaated ja noortele suunatud võistlused, mis panevad õpilasi teaduse vastu huvi tundma ja sellest lugu pidama. Eesti puhul on hea näide ministeeriumite juures töötavad teadusnõunikud, kes oskavad riigiteenistujaid ja teadustööd suunata,“ hindas Šapoval eestlaste jagatud kogemusi. 

Eesti välisministeeriumi tellitud projekt “Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi“ kestab 2018. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta septembrini. Projekti käigus nõustatakse Ukraina teaduse- ja arendustegevuse tugistruktuure, koolitatakse välja eksperte ja aidatakse üle kanda Eesti parimaid praktikaid.

Lisainfo: 
Ülle Must
arendusjuht
ulle.must@archimedes.ee
Tel 730 0801

Viimased uudised