Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

SA Archimedes: üheks suuremaks raskuseks välistudengite Eestisse toomisel on elamislubade saamise keerukus

SA Archimedese tellimusel valminud uuringu Study in Estonia järeldused näitavad, et välistudengite huvi Eestis õppida sõltub lisaks siinse hariduse tasemest ka Eesti konsulaarteenuste võrgustiku laienemisest ja töövõimest.

“Kõige rohkem välisüliõpilasi on meil praegu Soomest, ümmarguselt 40%,” ütleb Mariann Lugus, SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht. “Arvestades Soomes pakutava hariduse kõrget taset on see hea märk, kuid õppekeskkonna taseme tõstmiseks ja mitmekesistamiseks on välistudengeid vaja ka muudest riikidest.”

Uuringust järeldub, et väljaspoolt Euroopa Liidu riike on Eestisse õppima tulemine keeruline, sest konsulaarteenused ei ole kättesaadavad. “Näiteks on meie poole üsna palju pöördutud Indiast, kust soovitakse tulla IT valdkonnas magistri- või doktoriõppesse, kuid vaevalise paberiajamise pärast lõpuks käega löödud,” toob Mariann Lugus ühe näite sellest, kuidas Eestis pakutavat kõrgharidust on peetud ihaldusväärseks, kuid bürokraatlikel põhjustel on mindud ikkagi mujale.

Kõrghariduse sisu puudutavad ettepanekud käsitlevad heal tasemel ingliskeelse kraadiõppe pakkumist Eestis. Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et teave õppekavade kohta peaks olema ingliskeelsena lihtsalt kättesaadav ka näiteks Saksamaa või India noortele.

Kolmas järelduste osa käsitleb turunduskampaaniat peamistes sihtriikides. Lähemalt on analüüsitud Eesti väljavaateid olla sihtriigiks tudengikandidaatidele Soomest, Venemaalt, Lätist, Hiinast, Türgist, USA-st, Gruusiast, Indiast ja Ukrainast.

Rahvusvahelistumine on Eesti kõrgkoolide jaoks oluline strateegiline eesmärk. Kõrgharidus ja teadus on olemuselt globaalsed. Välistudengite tulek Eestisse aitab tõsta siinse kõrghariduse taset ning rikastab õpitegevust erinevate arvamuste ja maailmanägemisega.

Uuringu tegid Thijs van Vugt iE&D Solutions BV & Tim Rogers agentuurist Higher Education Consultants UK, Ltd.

Täna kell 14-17 toimub uuringu tutvustus Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5, auditoorium X-311).

Lisainformatsioon:
Mariann Lugus
Kõrghariduse välisturunduse juht
Telefon 5082 334

Märt Miljan
Kommunikatsioonijuht, Sihtasutus Archimedes
Telefon 5215 767

Viimased uudised