Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Saksa Keskkonnafond toetab noorteadlaste keskkonnauuringuid

Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) jagab stipendiume edukatele noorteadlastele enesetäiendamiseks Saksamaal.

Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida Euroopa noorteadlaste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonna- ning looduskaitseprobleemide lahendamisele. Noorteadlastele määratakse 6-12 kuuks stipendiume töötamiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, valitsusvälistes organisatsioonides jm.

Stipendium antakse kuni 30 aastastele noorteadlastele, kelle ülikooli lõpetamisest on möödunud kuni 3 aastat. Kandidaat peab olema Eesti riigi kodanik ja omama alalist elukohta Eestis. Stipendiumit ei kohaldata neile, kes kavatsevad doktoritööd kirjutada ja kaitsta Saksamaal.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • Vormikohane avaldus (vt. kodulehel http://www.recestonia.ee)
  • Detailne töö kirjeldus (maksimaalselt 3 lehekülge). Töö/projekt peab kaasa aitama mõne keskkonna- või looduskaitse probleemi lahendamisele Eestis.
  • Elulookirjeldus
  • Sooritatud eksamite loetelu koos hinnetega
  • Soovituskiri
  • Tõend keeleoskuse kohta (saksa keelt võib omandama hakata ka taotlemise käigus või pärast positiivse otsuse saamist)

Dokumendid võivad olla vormistatud inglise keeles, diplomite ja tõendite sisu tuleb tõlkida saksa keelde. Taotlemise hetkel ei ole saksa keele oskus nõutav, kuid positiivse otsuste korral tuleb stipendiaadil omandada saksa keel vähemalt kõnekeele tasemel.

Eestis vahendab programmi Sihtasutus REC Estonia – Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalse Keskkonnakeskuse Eesti esindus. Ankeedi ja taotlemise täpse juhendi leiab kodulehelt www.recestonia.ee lähemat informatsiooni pakub lehekülg www.dbu.de Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juulil 2010. Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt novembris.

Taotlused ja küsimused saab esitada REC Estoniale aadressil:

SA REC Estonia
Narva mnt 4
10117 Tallinn
Tel/fax: 64 61 423
info@recestonia.ee

Viimased uudised