Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

SALTO PI korraldas veebiseminari küberkiusamise ja netikuritegevuse kohta

 3. detsembril toimus SALTO PI meediapädevuse koolitusprogrammi raames järjekordne tasuta rahvusvaheline veebiseminar noortega töötavatele spetsialistidele. Seminarist võttis osa huvilisi 29 riigist.
 
Küberkiusamine – pehme sõna tõsistele kuritegudele? Mis täpselt on küberkiusamine? Mis hetkest alates peaks sekkuma politsei? Miks noored ei julge netis kiusamise ohriks sattudes rääkida oma vanemate, õpetajate või noorsootöötajatega?
 
Oskused internetis targalt käituda ning luua noortes usaldust, et tõsistel teemadel rääkida ja vajadusel sekkuda, on ülimalt olulised. Seetõttu kaasasime koolitajatena tuntud veebikonstaabli Maarja Punaku Eesti Poliseist ning kaks sotsiaalmeedia eksperti (Mikk Pärnits ja Marianne Ubaleht), et rääkida toimivatest ja mittetoimivatest meetotidest ning sellest, kuidas meediapädevus aitab vältida kurjategijate või kiusajate ohvriks langemist.
 
Pikka aega Eesti Politseis veebikonstaablina töötanud Maarja Punak
 
“Tegevused, mida noored kirjeldavad küberkiusamisena, on mõnikord sotsiaalses suhtluses tekkinud arusaamatused. Mõnikord ei oska üks pool viisakalt suhelda, sest tema jaoks on labane stiil tavapärane või teeb ta ebaõnnestunud sarkastilise nalja, mille peale teine osapool solvub. Teinekord on aga mure tõsisem, sest internetiavarustes tegutsevad ka kurjategijad,” rääkis Maarja Punak Politsei ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroost.
 
“Kui noored oskaksid teksti paremini mõista, siis minu hinnangul oleks ka kurjategijatel palju keerulisem neid skeemidesse meelitada. Paljud väljapressimise või ka näiteks alasti piltide saatmisega lõppevad skeemid on ühetaolised, vestlused kulgevad mööda täpselt samasuguseid küsimusi, mida on küsitud paljudelt teistel ohvritelt,” lisas Punak. 
 
“Kõik teavad, kuidas vastata kellegi teise saadetud „terele“, kuid paljud noored jäävad hätta siis, kui tervituse asemel saadetakse hoopis pilt suguelundist, pakutakse seksi või hoopis mõnitatakse noore kohta koos sooviga, et ta ennast tapaks. Sellistele küsimustele võiks noortel olla juba enne adekvaatne vastus olemas. Selle nimel peame ka meie täiskasvanute ja noorsootöötajatena neile pakkuma välja vastuseid, mis neid aitaks ja kaitseks,” selgitas Punak.
 
Lisainfo veebiseminari kohta leiab siit: http://trainings.salto-youth.net/8422 
 
Kui teema huvitab, on võimalus vaadata ja kuulata veebiseminari salvestust siin.
 
SALTO PI on 2018. aasta jaanuarikuus Eestisse SA Archimedes Noorteagentuuri juurde loodud üle-Euroopaline SALTO noorte osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskus.
Viimased uudised