Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid Eduko uuringutoetuste saajad 2010

26. mail toimus Eduko uuringutoetuste taotluste hindamiskoosolek ja komisjon otsustas toetada kaht uuringut ja kaht uuringuprojekti kogusummas ligi 8 miljoni krooniga.

Uuringutest toetatakse 3,5 miljoni krooniga professor Eve Kikase uuringut “Eesti õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega” (ÕEPÕO) ja 4 miljoni krooniga Rain Mikseri uuringut “Koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklike õppekavade teoreetiliste aluste analüüs ja nende rakendusväärtus osapoolte hinnangul” (ÕPPEKAVA). Uuringutesse on kaasatud nii Tallinna Ülikooli kui Tartu Ülikooli teadlased.

Analüüsigrantidest otsustati 285 000 krooniga rahastada Anu Tootsi projekti “Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses” (EKORA) ja 100 000 krooniga Anita Kärneri projekti “Kooli innovatsiooni mudelid maakoolide näitel (haridusinnovatsioon Eestis)” (KIMA).

Teistest analüüsigrantidest tegi komisjon ettepaneku edasi arendada projekte “Kujundava hindamise rakendusstrateegiaid eri riikide näitel (hindamine)” (KUJHIND) ja “Üleminek eestikeelsele õppele” (YLEMINEK), mis praegusel kujul rahastust ei leidnud.

Kokku esitati kaks uuringugrandi ja kuus analüüsigrandi taotlust.

Uuringu- ja analüüsigrantide saajad alustavad oma tööd 2010. aasta septembris.

Võimalik on uue Eduko analüüsigrantide taotlusvooru avamine 2010. aasta sügisel. Sellekohane otsus tehakse sügissemestri alguses.

Projektide hindajateks olid professorid Miia Rannikmäe, Mati Heidmets, Jaan Kõrgesaar ja SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kiisler.

Viimased uudised