Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid energiatehnoloogia meetme esimese taotlusvooru tulemused

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus tegi rahastamisotsused meetme “Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” I taotlusvooru osas. Taotlusvooru laekus kokku 21 taotlust, millest hindamiskomisjoni ettepanekul leidis osalist rahastamist 7 projekti. Esimeses voorus rahastatud projektidele jagatakse välja 80 miljonit krooni.
Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava energiatehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse toetamine. Meetme rakendamisel toetatakse Eesti energiatehnoloogia programmi arendussuundadele vastavaid alusuuringuid ja rakendusuuringuid, samuti nendega seotud infrastruktuuri arendamist ning osalemist rahvusvahelistes energeetika programmides.
I taotlusvooru teemadeks olid päikeseenergeetika, kütuseelemendid, elektrolüüserid ja superkondensaatorid, teise põlvkonna biokütuste tootmistehnoloogia, tuuleenergia balansseerimise ja elektrienergia salvestamise tehnoloogiad, biomassi ja biolagunevate jäätmete töötlemisel põhinevad energiatehnoloogiad, elektriülekande ja jaotusvõrkude arendamine ning energiasüsteemi optimeerimine, põlevkivitehnoloogia arendussuundade alusuuringud.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) kaasrahastatava energiatehnoloogia meetme toetuse kogumaht on ligikaudu 111,7 miljonit krooni. II taotlusvoor avatakse 2011. aastal.

Lähem teave:
Mariann Saaliste
SA Archimedes teadus- ja arendustegevuse majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja
tel 730 0507, mariann.saaliste@archimedes.ee

Viimased uudised