Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid õpilaste teadustööde konkursi võitjad

Täna Pärnus toimuval Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsil jagati preemiad õpilaste teadustööde konkursi parimatele töödele, mõlemad gümnaasiumiastme peapreemiad läksid Tallinna Reaalkooli.

2011. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil anti gümnaasiumiõpilastele välja seitse ja põhikooliõpilastele neli preemiat, lisaks said preemia nelja parima töö juhendajad. Mõlemad gümnaasiumiastme esikohapreemiad läksid Tallinna Reaalkooli, mille õpilane Michael Florea kirjutas uurimistöö liitvalkude ekspressioonist ja Kees Vanamölder rööbassõidukite dünaamikast. Arvukalt preemiaid noppisid ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased.

Kokku jagati parimate tööde autoritele ja juhendajatele välja 11 400 eurot, lisaks auhinnarahale said gümnaasiumiastme parimate tööde autorid võimaluse Eestit esindada noorte teadusmessidel ja noorteadlaste konkurssidel USA-s, Inglismaal ja Soomes. Lisaks andis Sihtasutus Archimedes välja eripreemia, milleks on osalemine rahvusvahelisel loodusuurimise nädalal Šveitsi Alpides.

Selleaastasele õpilaste teadustööde riiklikule konkursile laekus 105 tööd 52 koolist, neist 32 põhikooli ja 73 gümnaasiumi tasemel. Konkursile esitatud uurimistöödes käsitleti suurt hulka põnevaid teemasid, näiteks katsetati uudset tekstiilide analüüsi meetodit, uuriti, kuidas saaks talitseda meie vetes elava hulkharjasussi Marenzella neglecta arvukust ja kuidas saavad hakkama kakskeelsetest peredest lapsed.

Lisaks uurimisele olid noored sel aastal konkursile esitanud ka mitmeid inseneeria valdkonda kuuluvaid töid, näiteks ehitati konkursiks käepärastest vahenditest superkondensaator, tuulegeneraator oma koolile ja arvutiprogrammi abil juhitav joonestuspink.

2011. aasta õpilaste teadustööde riiklik konkurss oli järjekorras juba kümnes. Konkurssi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Teaduskeskus AHHAA-ga.
2011. aasta õpilaste teadustööde konkursi tulemused

Gümnaasiumiastme preemiad:

I preemia (1 100 eurot)

 • Michael Florea (Tallinna Reaalkool) töö „GST-GFP liitvalgu ekspressiooni sõltuvus IPTG kontsentrasioonist Escherichia coli’s“ eest; lisaks ning SA Archimedes eripreemia – osalemine noorte teadusmessil Intel ISEF 2011 Los Angeles, California, USA
 • Kees Vanamölder (Tallinna Reaalkool) töö „Rööbassõidukite dünaamika võrdlus erinevate rööpmelaiustega rööbasteedel“ eest; lisaks võimalus osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil 2011 septembris Helsingis ning SA Archimedes eripreemia – osalemine noorte teadusmessil Intel ISEF 2012 Pittsburgh, Pennsylvania, USA

II preemia (800 eurot)

 • Rees-Roonius Juurmaa (Tallinna Reaalkool) töö „Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul“ eest;
 • Triin Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Escherichia coli ribosoomi metüültransferaasi RlmH katalüütiliste aminohapete kindlaksmääramine“ eest; lisaks SA Archimedes eripreemia – osalemine London International Youth Science Forumil (juuli 2011)

III preemia (600 eurot)

 • Liisa Pool (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Ingerisoomlaste Eesti kaudu Soome evakueerimine Teise maailmasõja ajal“ eest;
 • Anna-Helena Saarso (Tallinna Reaalkool) töö „Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas“ eest; lisaks võimalus osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil 2011 septembris Helsingis
 • Uku-Laur Tali (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Energiavõsa istutusmaterjali kasvupotentsiaal“ eest; lisaks võimalus osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil 2011 septembris Helsingis

Põhikooliastme preemiad:

I preemia (850 eurot)

 • Marten Kask, Kristjan Kalve ja Siim Kurvits (Tartu Karlova Gümnaasium) töö „Hape-alus indikaatoreid loodusest“ eest;
  Karmen Kõrnas (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) töö „Mänguasjad ja lastemängud enne ja nüüd“ eest;

II preemia (550 eurot)

 • Karl Eik Rebane (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Sõrves talvituvad merikotkad“ eest;

III preemia (350 eurot)

 • Pille-Riin Eiskop (Tallinna Inglise Kolledz) töö „Inglise keele oskus Tallinna kesklinna teenindajate seas.“ eest;

SA Archimedes eripreemia

 • Anni Männil (Paide Ühisgümnaasium) – osalemine International Wildlife Research Week, Šveitsi Alpides, juuni-juuli 2011

I preemia pälvinud tööde juhendajad (800 eurot töö kohta):

 • Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) ja Lagle Kasak (Tallinna Tehnikaülikool) Michael Florea juhendamise eest;
 • Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool) ja Hans Rämmel (Tallinna Tehnikaülikool) Kees Vanamöldri juhendamise eest;
 • Anneli Lukason (Tartu Karlova Gümnaasium) Marten Kase, Kristjan Kalve ja Siim Kurvitsa juhendamise eest;
 • Lia Viller (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) juhendamise eest;

Lisainfo: Sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimise üksuse veebileht: www.archimedes.ee/teadpop.
Teaduse populariseerimise üksuse juhataja Terje Tuisk, tel 5110 356, e-post
terje.tuisk@archimedes.ee.

Viimased uudised