Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid õppe- ja töökeskkonna meetme esimese taotlusvooru tulemused

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus tegi rahastamisotsused meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” alameetmete “Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” ja alameetme “Ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine” läbiviidud taotlusvooru osas. Taotlusvooru laekus kokku 12 taotlust rakenduskõrgkoolidelt ja 27 taotlust ülikoolidelt ning teadus- ja arendusasutustelt.

Rakenduskõrgkoolidel on võimalik saadud toetuse abil täita õppekeskkonnale oluliste tervisekaitse ja -ohutuse alaseid norme ja nõudeid, eelkõige lahendada probleeme, mis on seotud hoonete õpperuumide ja -laborite mikrokliima, valgustuse, mürataseme, akustika, tuleohutuse ja turvalisusega ning parendada puuetega üliõpilaste ja töötajate liikumisvõimalusi. Taotlusvoorust said toetust 6 kõrgkooli 13 projekti kogumahus 2,8 miljonit eurot, enim said toetust Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Pedagoogiline Seminar.

Ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused saavad eraldatud toetuse abil leevendada õppe- ja teadushoonetes tuleohutuse probleeme ning parendada puuetega üliõpilaste ja töötajate liikumisvõimalusi. Taotlusvoorust said toetust 8 asutuse 20 projekti kogumahus 3,9 miljonit eurot, enim said toetust Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) kaasrahastatava õppe- ja töökeskkonna meetme toetuse kogumaht on ligikaudu 6,77 miljonit krooni.

Lähem teave:

Mariann Saaliste

SA Archimedes teadus- ja arendustegevuse majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

tel 730 0507, mariann.saaliste@archimedes.ee

Infot toetatud projektide kohta vaata siit.

Viimased uudised