Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid parimad rahvusvahelised tegijad hariduses

Sihtasutus Archimedes auhindas täna haridustegelasi, kes on Euroopa koostööprojektide kaudu enim panustanud hariduse arengusse Eestis. Parimaks kooliks tunnistati Tartu Kõrgem Kunstikool, edukaimaks projektijuhiks Ene Kangron Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiast ning tulemuslikemaks teoks spordiprojekt Ülenurme Gümnaasiumist.

Novembris välja kuulutatud konkursile laekus kokku 51 taotlust. Konkursil tunnustati entusiastlikke projektitegijaid, kes on vastu võtnud välismaa õppureid või saatnud Eesti noori ja õpetajaid end piiri taha täiendama. “Oluline valikukriteerium on võime väärtustada elukestvat õppimist ja kujundada multikultuurset maailmavaadet. Esile soovisime tõsta neid, kelle tegevus on avaldanud mõju ka väljaspool oma asutust,” selgitas Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Tartu Kõrgem Kunstikool pälvis tunnustuse tänu aktiivsele ja järjepidevale välissuhetealasele tegevusele, eriti programmis Erasmus osalemisel. Kõrgem Kunstikool on välisvahetustes osalevate üliõpilaste suhtarvu poolest Eesti kõrgkoolide seas esikohal, näiteks sel aastal osales õpirändes 8% kooli õpilaskonnast.

Parimaks rahvusvahelise koostöö edendajaks tunnistati Eesti Muusikaakadeemia täienduskoolituskeskuse juhataja Ene Kangron, kelle aastatepikkuse töö tulemusena on koolimuusika tudengitel, täienduskoolituskeskuse õppureil ning kogu vabariigi muusikaõpetajatel olnud võimalus osaleda rahvusvahelises koostöös. Viimastest tegudest võib esile tõsta üldlaulupeo ajal toimunud konverentsi “Music Inside and Outside the School” korraldamist, kus osaled 25 riigi esindajad.

Edukaimaiks rahvusvaheliseks projektiks hinnati “Coubertin’i Akadeemia” Ülenurme Gümnaasiumist. Projekti tulemusena valmis käsiraamat, mis annab ülevaate kaasaegsete olümpiamängude algataja Pierre de Coubertini elust ning sellest, kuidas rakendada tema ideid tänapäeva koolitundides. Lisaks Eestile osalesid projektis koolid Slovakkiast, Saksamaalt ja Poolast. Raamat on õppematerjalina leidnud laialdast kasutamist partnerriikide koolides ning praegu tõlgitakse seda ka hiina keelde.

Parimaid rahvusvahelisi haridustegijaid auhindas Sihtasutus Archimedes. SA Archimedes on Haridus- ja Teadusministeeriumi suurim allasutus, mis on koordineerinud Eesti osalemist Euroopa haridusprogrammides alates 1998. aastast.

Lisainfo:
Anne Hütt
Hariduskoostöö keskuse infobüroo juhataja
Sihtasutus Archimedes
5142674
Anne.hutt@archimedes.ee

Viimased uudised