Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid parimad üliõpilaste teadustööd

Täna autasustati Eesti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Konkursile saadeti üle neljasaja sel või möödunud aastal valminud teadustöö, millest parimatele jagati rahalisi auhindu kokku pea miljoni krooni väärtuses.

Tänavusele konkursile laekus rekordiline arv teadustöid – kokku 417, neist 133 bakalaureuse-, 168 magistri- ja 58 doktoritööd. Kui algusaastatel osalesid konkursil peamiselt kolme-nelja suurema kõrgkooli üliõpilased, siis sel aastal osales töid 25-st üli- ja kõrgkoolist. Üle poole osalenud üliõpilastest oli oma töö kaitsnud Tartu Ülikoolis.

Sel aastal olid esmakordselt konkursile oodatud ka Eesti kodakondsusega või eesti päritolu võõrsil õppivate üliõpilaste tööd, nii osalesid konkursil ka näiteks Genfi, Göteborgi, Tampere, Nottinghami ja Warwicki ülikoolid ja Sibeliuse Akadeemia.

Konkursile laekunud töid hinnati kolmes tasemekategoorias ja neljas valdkonnas: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud ning loodusteadused ja tehnika. Kõige rohkem töid (184) osales ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, kõige vähem (33) terviseuuringute valdkonnas.

Konkursitöid hindas 16-liikmeline oma ala spetsialistidest koosnev komisjon, kes jagas parimate tööde vahel välja 59 preemiat kokku 950 000 krooni väärtuses. Lisaks anti välja kaks valdkonna- ja tasemeülest peapreemiat summas 55 000 krooni. Need pälvisid Pille Hallast tööga inimese ja šimpansi geeniuuringutest ning Daniele Monticelli tööga totaliseerimise ja detotaliseerimise teoreetilistest protseduuridest semiootikas, filosoofias ja poliitikas. Mõlemad peapreemiad läksid Tartu Ülikooli.

2009. aasta Eesti üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lisainfot konkursi kohta saab veebilehelt www.archimedes.ee/teadpop.

Lisainfo: konkursi koordinaator Liina Saar, Sihtasutus Archimedes, tel 53300787.

2009. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemiad (à 55 000 EEK):

 • Pille Hallast (Tartu Ülikool), konkursitöö “Inimese ja šimpansi Luteiniseeriva hormooni/ Koorion Gonadotropiini beeta-subühiku (LHB/CGB) geeniklaster: liigisisene varieeruvus ning noorte duplitseeritud geenide lahknemine sõsar-liikides” eest;
 • Daniele Monticelli (Tartu Ülikool), konkursitöö “Terviklikkus ja selle jäägid: totaliseerimise ja detotaliseerimise teoreetilised protseduurid semiootikas, filosoofias ja poliitikas” eest.

Eesti üliõpilaste teadustööde preemiad 2009

Bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Indrek Talpsep (Tartu Ülikool), konkursitöö “Uude süsteemi viimiseks sobiva mikroobisuspensiooni valmistamine kergkruusal põhinevast toimiva kooslusega pinnasfiltrist võetud materjali baasil: metoodika väljatöötamine” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Aigar Niglas (Tartu Ülikool), konkursitöö “Fotosünteesi veekasutuse efektiivsuse varieeruvus arukase (Betula pendula) võras.” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Merlin Liiv (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Eestis enim kasutatavate taimekaitsevahendite mõju vee-elustikule” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Karin Mardo (Tartu Ülikool), konkursitöö “Pseudomanas syringae levaansukraasi mutageniseerimine: mutantide selektsioon ja iseloomustamine.” eest;
 • Diplom Triinu Juurik (Tallinna Tehnikakõrgkool), konkursitöö “Kromosomaalsete testsüsteemide konstrueerimine mutatsiooniprotsesside uurimiseks bakteris Pseudomonas putida” eest;
 • Diplom Roland Kraavi (Tartu Ülikool), konkursitöö “Ettevõtte Baltic Chemical terminali ohtlikkuse analüüs” eest;
 • Diplom Triin Sakermaa (Tartu Ülikool), konkursitöö “Soontaimede invasioonide globaalsed mustrid” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Tõnu Esko (Tartu Ülikool), konkursitöö “Eestlased Euroopa geneetilise struktuuri kaardil: geograafia ja geneetika korrelatsioon põhinedes Illumina Human370CNV genotüpiseermiskiibi andmetele” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Kaur Jaanson (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “BDNF BAC transgeensete hiire- ja rakuliinide analüüs” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Elo Sisask (Tartu Ülikool), konkursitöö “Linnupoegade kasvunäitajate seos vanemate toitmiskäitumisega kahel suluspesitsejal värvulisel parasvöötme põhjaosa lehtpuistu-okaspuistu mosaiigis” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Toivo Sepp (Tartu Ülikool), konkursitöö “Majandustegevuse mõju metsade koosseisule ja struktuurile sinilille ja naadi kasvukohatüübis” eest;
 • Diplom Olesja Bondarenko (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Raskemetallide biosaadavus keskkonnas rekombinantsetele luminestseeruvatele sensorbakteritele” eest;
 • Diplom Helen Nikkarev (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kuivendusvee puhastamise vajadus turba kaevandamisel” eest;
 • Diplom Ene Viiard (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Piimhappebakterite populatsiooni dünaamika rukkihaputaignas” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Triinu Remmel (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kiskluse roll putukate kehasuuruse evolutsioonis erinevate värvusstrateegiate korral” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Darja Lavõgina (Tartu Ülikool), konkursitöö “ARC-tüüpi inhibiitori (ARC-1034) ja proteiinkinaas A katalüütilise alamühiku vahelise kompleksi struktuuranalüüs ning basofiilsete proteiinkinaaside bisubstraat-analoogsete inhibiitorite disain” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Marina Semtšenko (Tartu Ülikool), konkursitöö “Taimejuurte käitumine: reaktsioonid naabertaimedele ja füüsilistele takistustele” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Pille Säälik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Endosomaalsed rajad rakku sisenevate peptiididega vahendatud valgutranspordil” eest;
 • Diplom Lea Hallik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kas põhjapoolkera parasvöötme puittaimede varju- ja põuataluvus on seotud lehetasemel struktuursete ja funktsionaalsete iseärasustega?” eest;
 • Diplom Ahto Kangur (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Metsade pikaajaline dünaamika:püsikatsealade andmestik modelleerimiseks” eest;
 • Diplom Marge Starast (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kasvatustehnoloogiate mõju mustika (Vaccinium), vaarika ja pampli (Rubus) produktiivsusele ning viljade kvaliteedile” eest.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Laur Kiik (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut), konkursitöö “Määratlemas “ääremaiseid” rahvaid Edela-Hiinas: Hmongid ja “miaod”” eest;
 • I preemia (15000.- EEK) Ingrid Ulst (Tartu Ülikool), konkursitöö “Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja “musta arheoloogia” probleemid Eestis” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Laura Ojava (Tartu Ülikool), konkursitöö “Produktsioonikatse adessiivi ja kaassõna ‘peal’ kasutusest kohasuhete väljendamisel” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Eva Palm (Tartu Ülikool), konkursitöö “Raamatupidamise aruandluse areng Eestis aastatel 1991-2008” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Aive Mandel (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kirjanduse sovetiseerimine Eesti NSV-s aastatel 1944-1954 loominguliste komandeeringute näitel” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Karin Volmer (Tartu Ülikool), konkursitöö “Eetilised dilemmad saates “Tõehetk” ja nende representatsioon Eesti meedias” eest;
 • Diplom Mari Matjus (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mittehorisontaalse ühinemise hindamine Euroopa Komisjoni ja Eesti praktikas” eest;
 • Diplom Meree Punab (Tartu Ülikool), konkursitöö “Ebaõigete ja au teotavate andmete avaldamine ja sellega tekitatud mittevaraline kahju” eest;
 • Diplom Livia Ränkson (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Kas eestlastest inglise keele kõnelejate hulgas esineb variatsiooni nimisõna laiendi ja genitiivatribuudi kasutamises?” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Ainika Jakobson (Tartu Ülikool), konkursitöö “Töö- ja lühimälu seos kaardiõppimise ja -lugemisega” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Mikk Medijainen (Tartu Ülikool), konkursitöö “Põlvkondlik arvepidamine Eesti eelarvepoliitika jätkusuutlikkuse hindamise vahendina” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Tanel Mehine (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kollase hinnasildi mõju baashinnale” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Maris Suits (Eesti Kunstiakadeemia), konkursitöö “Varajane raudbetoon Eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Ksenia Žurakovskaja (Tartu Ülikool), konkursitöö “Strasbourgi õiguse ‘diktatuur’ Venemaal: Venemaa lähendamine õigusriigi põhimõtetele” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kaidi Tago (Tartu Ülikool), konkursitöö “Lilleoru fenomen läänemaise utoopiatraditsiooni valguses” eest;
 • Diplom Talvi Roosmaa (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Piima kokkuostuhinna modelleerimine” eest;
 • Diplom Siim Trumm (The University of Nottingham), konkursitöö “Hääletamisdünaamika Euroopa Parlamendis” eest;
 • Diplom Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Sotsialismist postsotsialismi fragmentaarse linnamaastiku transformatsioonil: Eesti garaažlate näitel” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Kaire Maimets-Volt (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), konkursitöö “Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Tõnno Jonuks (Tartu Ülikool), konkursitöö “Eesti muinasusund” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Eneken Laanes (Tartu Ülikool), konkursitöö “Lepitamatud dialoogid: subjekt ja mälu nõukogudejärgses eesti romaanis” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Anne Aidla (Tartu Ülikool), konkursitöö “Individuaalsete ja organisatsiooniliste tegurite mõju õpisooritusele Eesti üldhariduskoolides” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Tarmo Kalvet (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Innovatsioonipoliitika ja areng IKT paradigmas: regionaalsed ja teoreetilised aspektid” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kaarina Rein (Tartu Ülikool), konkursitöö “Meditsiinitopograafia Tartu linna kohta aastast 1631” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Jaak Tomberg (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kirjanduse lepitav otstarve” eest;
 • Diplom Klaara Kask (Tartu Ülikool), konkursitöö “Loodusainete õpetajate uurimusliku õppe läbiviimise kompetentsuste areng teoreetiliselt põhjendatud koolitusprogrammi raames” eest;
 • Diplom Anu Masso (Tartu Ülikool), konkursitöö “Personaalse sotsiaalse ruumi loomise eripärad siirdeühiskonnas” eest;
 • Diplom Katrin Puik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules” eest.

Terviseuuringute valdkonnas:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (10000.- EEK) Märt Rahu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Rakusisestes energiaülekandesüsteemides osalevate geenide ekspressiooni muutused atroofilise gastriidi ja maovähi korral” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Siret Sepp (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), konkursitöö “Hambatehniliste akrüülide Orthocryl® ja Biocryl® C võrdlus ortodontilise aparaadi valmistamisel” eest;
 • Diplom Tuuli Dmitrijeva (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Uue MALDI MS maatriksi kasutamine biomarkerite tuvastamiseks” eest;
 • Diplom Ekaterina Ossipova (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), konkursitöö “Tuuleenergia kasutamine ja selle võimalik negatiivne mõju” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Merle Havik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Impulsiivsuse hindamiseks kasutatavate erinevate mõõtvahendite omavahelised seosed” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Mart Roosimaa (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kodade virvendusarütmiaga ja kardiomüotsüütide struktuuri ebakorrapärasusega kaasnevate energeetilise metabolismi muutuste molekulaarsed mehhanismid” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kadri Vaidla (Tartu Ülikool), konkursitöö “Loote alleelide detekteerimine raseda naise vereplasmast APEX-2 meetodil” eest;
 • Diplom Lauraliisa Heidmets (Talllinna Ülikool), konkursitöö “Depressiivsete ja suitsidaalsete Eesti kooliõpilaste seksuaalkäitumisest” eest;
 • Diplom Anastassia Petshjonkina (Tartu Ülikool), konkursitöö “Piimahammaste enneaegse kaotuse seos hambumusanomaalia tekkimisega jäävhammaskonnas” eest;
 • Diplom Janika Teervalt (Tartu Ülikool), konkursitöö “Rühti mõjutavad tegurid koolieelse eas” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Kristiina Rull (Tartu Ülikool), konkursitöö “Inimese kooriongonadotropiini beeta alaühikut kodeerivate geenide polümorfismide ja ekspressioonimustrite seos korduva raseduse katkemisega” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Meelis Kadaja (Tartu Ülikool), konkursitöö “Papilloomiviiruse DNA replikatsioon põhjustab peremeesrakus geneetilist ebastabiilsust” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kaido Kurrikoff (Tartu Ülikool), konkursitöö “Koletsüstokiniini seotus kroonilise valu mehhanismidega ja endogeense valuvastase süsteemiga” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Helen Puusepp (Tartu Ülikool), konkursitöö “Vaimse arengu mahajäämuse geneetilised põhjused Eestis: fragiilne X sündroom ja kreatiini transporteri defekt” eest;
 • Diplom Anu Aonurm-Helm (Tartu Ülikool), konkursitöö “Depressioonisarnane käitumine närviraku adhesioonimolekuli (NCAM) defitsiitsetel hiirtel ja selle kõrvaldamine NCAM-mimeetikumi, FGL peptiidi poolt.” eest;
 • Diplom Kristi Huik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Europiidsesse rassi kuuluvate süstivate narkomaanide populatsioonis on CCL3L1 geeni koopiaarv oluline geneetiline faktor HIV infektsiooni nakatumisel” eest;
 • Diplom Maarja Sadam (Tartu Ülikool) konkursitöö “Europiidsesse rassi kuuluvate süstivate narkomaanide populatsioonis on CCL3L1 geeni koopiaarv oluline geneetiline faktor HIV infektsiooni nakatumisel” eest;
 • Diplom Radko Ari (Tartu Ülikool) konkursitöö “Europiidsesse rassi kuuluvate süstivate narkomaanide populatsioonis on CCL3L1 geeni koopiaarv oluline geneetiline faktor HIV infektsiooni nakatumisel” eest;
 • Diplom Liina Vahter (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Erinevate neuroloogiliste haiguste korral esinevad subjektiivsed kaebused – seosed tegelike probleemidega ja mõju igapäevaeluga toimetulekule” eest.

Loodusteaduste ja tehnika valdkonnas:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Mihkel Pajusalu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Elektron-foonon vastasmõju kloriini lisandiga madalatemperatuurses klaasis” eest;
 • I preemia (15000.- EEK) Laur Tooming (Tartu Ülikool), konkursitöö “Lõplike enamusalgebrate ühtlased kongruentsid” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Marko Vainu (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Järvede veebilansi modelleerimine ja selle rakendamine paleoklimatoloogias Väike-Juusa ja Kužu järvede näitel” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Jürgen Jänes (Tartu Ülikool), konkursitöö “Emissioonijoontega tähtede tuvastamine Gaia kosmoseteleskoobi andmetest” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Riivo Talviste (Tartu Ülikool), konkursitöö “Veebipõhine andmesisestus kõrgete privaatsusnõuetega rakendustes” eest;
 • Diplom Heiki Erikson (Tartu Ülikool), konkursitöö “Hapniku elektroredutseerumine süsinikpulbrile kantud kulla nanoosakestel” eest;
 • Diplom Jekaterina Mazina (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Vitamiinide analüüs kapillaarelektroforeesi meetodil” eest;
 • Diplom Kaja Pae (Tartu Ülikool), konkursitöö “Elektronsiirded tugeva vibrooninteraktsiooniga sümmeetrilistes süsteemides” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Ivar Kruusenberg (Tartu Ülikool), konkursitöö “Hapniku elektrokeemiline redutseerumine süsiniku nanomaterjalidega modifitseeritud elektroodidel” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Ann Laheäär (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kolmekomponentne elektrolüüt suure võimsustihedusega elektrilise kaksikkihi kondensaatoritele” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Liane Ülper (Tartu Ülikool), konkursitöö “Semliki Forest viirusel põhinevad replitseeruvad vektorid” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kati Ain (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mittearhimeedilised jadaruumid” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Ann Karafin (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Alzheimeri amüloid-ß peptiidi fibrillatsioon ja agregatsioon Zn(II) ja Cu(II) toimel” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Mihkel Kree (Tartu Ülikool), konkursitöö “Vedela joone fraktaalsed omadused ja punktallika segunemine turbulentses väljas” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Mario Mustasaar (Tartu Ülikool), konkursitöö “Georadari peegelduste korreleerimine kivimi füüsikaliste omadustega ning radari kasutusvõimalustest pinnakatte paksuse uuringutel: Võhmuta lubjakivimaardla” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Nelli Norit (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Keskkonnaparameetrite ajalis-ruumiline muutlikkus laia estuaari pinnakihis kevadperioodil (Ferrybox andmete põhjal Soome lahes)” eest;
 • Diplom Kelli Hanschmidt (Tartu Ülikool), konkursitöö “Puidu struktuuriga karbiidsete komposiitmaterjalide lähtestruktuuride väljatöötamine” eest;
 • Diplom Peeter Piksarv (Tartu Ülikool), konkursitöö “Ülilühikesed optilised impulsid difraktsiooni äärelaineteoorias ja nende eksperimentaalne registreerimine” eest;
 • Diplom Kerli Tõnurist (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mesopoorsete separaatormaterjalide mõju elektrilise kaksikkihi kondensaatori karakteristikutele” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Maksim Jenihhin (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Simuleerimisel põhinev riistvara verifitseerimine kõrgtaseme otsustusdiagrammidel” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Anu Ploom (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kvantitatiivne struktuuri-reaktsioonivõime analüüs räniorgaanilises keemias” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Kairit Zovo (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Zn(II) ioonide mõju uurimine vase šaperon Cox17 redoksüleminekutele kasutades uudset ESI MS-põhist meetodit” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Lauri Ilison (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Solitonid ja üksiklained Korteweg’i -de Vriesi tüüpi süsteemides” eest;
 • Diplom Kalle Kepler (Tartu Ülikool), konkursitöö “Patsiendi kiirgusdoosi ja pildi kvaliteedi optimeerimine diagnostilises radioloogias” eest;
 • Diplom Madis Ratassepp (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Pikipragude avastamine silindriliste torudes ultraheli abil” eest;
 • Diplom Mai Uibu (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “CO2 emissiooni vähendamisvõimalusi Eesti põlevkivienergeetikas” eest.

Tänukirjad 1. preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • Kaspar Nurk (Tartu Ülikool) Indrek Taplsepa konkursitöö “Terviklikkus ja selle jäägid: totaliseerimise ja detotaliseerimise teoreetilised protseduurid semiootikas, filosoofias ja poliitikas” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Karin Dean (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut) Lauri Kiige konkursitöö “Määratlemas “ääremaiseid” rahvaid Edela-Hiinas: Hmongid ja “miaod” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Ain Mäesalu (Tartu Ülikool) Ingrid Ulsti konkursitöö “Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja “musta arheoloogia” probleemid Eestis” juhendamise eest:
 • Ants Kraut (Muinsuskaitseamet) Ingrid Ulsti konkursitöö “Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja “musta arheoloogia” probleemid Eestis” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Margus Rätsep (Tartu Ülikool) Mihkel Pajusalu konkursitöö “Elektron-foonon vastasmõju kloriini lisandiga madalatemperatuurses klaasis” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Kalle Kaarli (Tartu Ülikool) Laur Toominga konkursitöö “Lõplike enamusalgebrate ühtlased kongruentsid” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • Andres Metspalu (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu) Tõnu Esko konkursitöö “Eestlased Euroopa geneetilise struktuuri kaardil: geograafia ja geneetika korrelatsioon põhinedes Illumina Human370CNV genotüpiseermiskiibi andmetele” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Andres Võrk (Tartu Ülikool) Mikk Medijaineni konkursitöö “Põlvkondlik arvepidamine Eesti eelarvepoliitika jätkusuutlikkuse hindamise vahendina” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Kairi Kreegipuu (Tartu Ülikool) Ainika Jakobsoni konkursitöö “Töö- ja lühimälu seos kaardiõppimise ja -lugemisega” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ning Merle Haviku konkursitöö “Impulsiivsuse hindamiseks kasutatavate erinevate mõõtvahendite omavahelised seosed” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Maria Tamm (Tartu Ülikool) Ainika Jakobsoni konkursitöö “Töö- ja lühimälu seos kaardiõppimise ja -lugemisega” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ja Merle Haviku konkursitöö “Impulsiivsuse hindamiseks kasutatavate erinevate mõõtvahendite omavahelised seosed” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool) Ivar Kruusenbergi konkursitöö “Hapniku elektrokeemiline redutseerumine süsiniku nanomaterjalidega modifitseeritud elektroodidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Alar Jänes (Tartu Ülikool) Ann Laheääre konkursitöö “Kolmekomponentne elektrolüüt suure võimsustihedusega elektrilise kaksikkihi kondensaatoritele” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • Toomas Tammaru (Tartu Ülikool) Triinu Remmeli konkursitöö “Kiskluse roll putukate kehasuuruse evolutsioonis erinevate värvusstrateegiate korral” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Jaan Ross (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Kaire Maimets-Voldi konkursitöö “Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Valter Lang (Tartu Ülikool) Tõnno Jonuksi konkursitöö “Eesti muinasusund” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Maris Laan (Tartu Ülikool), Kristiina Rulli konkursitöö “Inimese kooriongonadotropiini beeta alaühikut kodeerivate geenide polümorfismide ja ekspressioonimustrite seos korduva raseduse katkemisega ” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Raimund Ubar (Tallinna Tehnikaülikool) Maksim Jenihhini konkursitöö “Simuleerimisel põhinev riistvara verifitseerimine kõrgtaseme otsustusdiagrammidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Jaan Raik (Tallinna Tehnikaülikool) Maksim Jenihhini konkursitöö “Simuleerimisel põhinev riistvara verifitseerimine kõrgtaseme otsustusdiagrammidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Jaak Järv (Tartu Ülikool), Anu Ploomi konkursitöö “Kvantitatiivne struktuuri-reaktsioonivõime analüüs räniorgaanilises keemias” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Tänukirjad peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

 • Maris Laan (Tartu Ülikool) Pille Hallasti konkursitöö “Inimese ja šimpansi Luteiniseeriva hormooni/ Koorion Gonadotropiini beeta-subühiku (LHB/CGB) geeniklaster: liigisisene varieeruvus ning noorte duplitseeritud geenide lahknemine sõsar-liikides” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Mihhail Lotman (Tartu Ülikool) Daniele Monticelli konkursitöö “Terviklikkus ja selle jäägid: totaliseerimise ja detotaliseerimise teoreetilised protseduurid semiootikas, filosoofias ja poliitikas” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.
Viimased uudised