Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid uued doktorikoolid

SA Archimedes tegi esimesed rahastamisotsused doktorikoolide alameetme raames. Taotlusvooru laekus 13 taotlust, millest hindamiskomisjoni soovitusel kiideti heaks kõigi nelja taotlusi esitanud kõrgkooli kõik projektid. Nendest 5 otsustati rahastada täismahus ning kaheksa projekti osas on tehtud ettepanekud nende rahastamiseks vähendatud mahus. Saades vastused esitatud ettepanekute suhtes, annab sihtasutus välja pressiteate, milles avalikustatakse kõik toetuse saajad.

Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatava doktorikoolide alameetme toetuse eelarve on 209 miljonit krooni, mis ainukese kavandatud taotlusvooru raames ka projektidele kasutada antakse. Doktorikoolide alameetmes on hiljemalt kolme aasta möödumisel projekti algusest kavandatud vahehindamine, mille eesmärgiks on tagada projektide maksimaalne tulemuslikkus. Vahehindamise tulemustest lähtuvalt on hindamiskomisjonil võimalik teha ettepanekud projektide rahastamisotsuste muutmiseks.

Lähem teave:
Annemari Päll
SA Arhimedes teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamise büroo juhataja
730 0394, annemari@archimedes.ee

Viimased uudised