Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid väikesemahulise teadusaparatuuri esimese taotlusvooru tulemused

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus tegi rahastamisotsused alameetme “Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” osas.

Taotlusvooru laekus kokku 131 taotlust, millest hindamiskomisjoni ettepanekul rahastati 7 erineva teadus- ja arendusasutuse kohta 119 projekti. Rahastatud projektidest 116 otsustati rahastada taotletud mahus ning 3 projekti osaliselt.

Esimeses voorus rahastatud projektidele jagatakse välja 100,3 miljonit krooni. Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) kaasrahastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri alameetme kogumaht ligikaudu 227 miljonit krooni, millest esimese taotlusvooru kogumaht oli 100,59 miljonit krooni. Teine taotlusvoor kuulutatakse välja käesoleva aasta sügisel.

Lähem teave:

Mariann Saaliste
SA Arhimedes teadus- ja arendustegevuse majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja
tel 730 0507

Viimased uudised